»English   »Mapa serwisu   »Kontakt
organy.art.pl » Słownik »

Słownik terminów organowych

A   B   C   D   E   F   G   H   I   K   L   Ł   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Z   Ż
Szukaj terminu
    
- zdjęcie   - dźwięk w formacie mp3
Alikwoty, Alikwotowe głosy
Dźwięk analizowany jako zjawisko fizyczne jest wypadkową wielu tonów składowych. Dźwięki o nieokreślonej wysokości brzmienia są wypadkową współbrzmiących ze sobą tonów harmonicznych (zwanych alikwotami) i nieharmonicznych (czyli szumów). Dźwięki o określonej wysokości brzmienia (a takie nas interesują w wypadku organów) są efektem współbrzmienia tonów składowych (alikwotów). Intonacja i menzuracja - opisane w odzielnych hasłach - mają za zadanie (z punktu widzenia fizyki) ustalić dla każdej konkretnej piszczałki właściwe proporcje emitowanych przez nią alikwotów. Niezależnie od tego buduje się w organach głosy alikwotowe oraz złożone z nich mikstury, których zadaniem jest dodatkowe wzmocnienie i uwypuklenie alikwotów współbrzmiących z nimi głosów podstawowych, co jest istotnym walorem brzmieniowym i niezwykle ciekawym efektem kolorystycznym. Poniżej podajemy początkowe alikwoty dźwięku C głosu pryncypał 8' wg schematu: nr kolejny alikwotu - jego wysokość brzmienia - odpowiadający konkretnemu alikwotowi głos alikwotowy (w nawiasach głosy stosowane rzadko lub hipotetycznie tylko możliwe do zastosowania). Należy zwrócić uwagę, że głosy typu oktawa, traktowane przez organistów nie jako alikwoty, a jedynie jako oktwawowe wzmocnienie głosu podstawowego, z punktu widzenia fizyki są również alikwotami.
  1 - C - Pryncypał 8'
  2 - c - Oktawa 4'
  3 - g - Kwinta 2 2/3'
  4 - c1 - Oktawa 2'
  5 - e1 - Tercja 1 3/5'
  6 - g1 - Kwinta 1 1/3'
  7 - b1 (nieco niższy) - (Septyma 1 1/7')
  8 - c2 - Oktawa 1'
  9 - d2 - (Nona 8/9')
  10 - e2 - (Tercja 4/5')
  11 - fis2 (nieco niższy) - (Tryton 8/11')
  12 - g2 - Kwinta 2/3'
  13 - a2 (nieco niższy) - (Seksta 8/13')
  14 - b2 (nieco niższy) - (Septyma 4/7')
  15 - h2 - (Septyma wielka 8/15')
  16 - c3 - Oktawa 1/2'

[JRz]