»English   »Mapa serwisu   »Kontakt
organy.art.pl » Instrumenty » Małopolskie » Tarnów »

Tarnów

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego (OO. Bernardynów)

Głosy Klawiatury Traktura gry Traktura rejestrów
15 2+P pneumatyczna pneumatyczna
Prospekt

Obecne organy zbudował w 1883 r. organmistrz Jan Grocholski ze Starego Sącza. Był to instrument 10-głosowy, jednomanuałowy z pedałem o trakturze mechanicznej i wiatrownicach klapowo-zasuwowych. W 1898 r. Aleksander Żebrowski ze Lwowa dobudował dwa głosy. W 1910 r. instrument wyremontował miejscowy organmistrz Wł. Piwoński. Podczas I wojny światowej piszczałki prospektowe zarekwirowano na cele wojenne. Dokompletował je w 1925 r. Bartłomiej Ziemiański ze Szczyrzyca i dodał głos Salicjonał 8'. Kolejny remont przeprowadził Ryszard Franke z Rybnika w 1954 r.  W 1968 r. Henryk Siedlar  z Krakowa zamienił 3 głosy wg koncepcji ks. Jana Chwałka. Organy miały wtedy następującą dyspozycję:

DYSPOZYCJA ORGANÓW PRZED PRZEBUDOWĄ
Manuał
Pryncypał 8'
Salicet 8'
Flet major 8'
Oktawa 4'
Nasard 2 2/3'
Tercja 1 3/5'
Flet 4'
Superoktawa 2'
Amabilis 8'
Cymbel 3 ch.
Pedał
Subbas 16'
Holflet 8'
Flet 4'

4 lata później (1972) Siedlar gruntownie przebudował instrument: wykonał nowe, stożkowe wiatrownice, trakturę pneumatyczną i stół gry oraz podwyższył szafę organową. Nową dmuchawę zamontował Lech Skoczylas z Krakowa w 2001 roku. W roku 2006 instrument przeszedł przegląd i strojenie wykonane przez wyżej wymienionego organmistrza.  Ostatni remont przeprowadził Mirosław Jakubowski z Włocławka w kwietniu i maju 2010 r.

Prospekt neobarokowy, architektoniczny, jednosekcyjny, pięcioosiowy. Osie skrajne najwyższe, wysunięte półkoliście, wsparte na konsolach. Oś środkowa wysunięta delikatnym kątowym ryzalitem z uskokiem. Osie skrajne i środkowa zwieńczone odcinkami belkowania, na których kartusze: środkowy z herbem zakonu franciszkańskiego i datą budowy organów (1883), skrajne  - z monogramami IHS i MARYA. Złocona dekoracja snycerska w formie uch, kotarek i naddatków o motywach roślinnych. Nogi piszczałek prospektowych przesłonięte ornamentem.

Skala manuałów: C-a3, skala pedału: C-f1.

Kontuar
DYSPOZYCJA ORGANÓW
Manuał I
1. Pryncypał 8'
2. Bourdon 8'
3. Oktawa 4'
4. Dubeltflet 4'
5. Róg nocny 2'
6. Mixtura 1 2/3'
Manuał II
1. Holflet 8'
2. Salicet 8'
3. Prestant 4'
4. Superoktawa 2'
5. Sesquialtera 2 2/3'
6. Cymbel 1/2'

Tremolo M II

Pedał
1. Subbas 16'
2. Oktawbas 8'
3. Fletbas 8' (brak)
4. Chorałbas 4'
Połączenia: I-P, II-P, Super M I, II-I, Super II-I, Subo II-I, Super II
Urządzenia dodatkowe: automat pedałowy, wolna kombinacja, crescendo
Registry zbiorowe: Piano, Forte, Tutti
www.tarnow.bernardyni.pl

[PG]

01.09.2006
Paweł Pasternak