»English   »Mapa serwisu   »Kontakt
organy.art.pl » Instrumenty » Śląskie » Lędziny »

Lędziny

Kościół św. Anny

Głosy Klawiatury Traktura gry Traktura rejestrów
49 3+P mechaniczna mechaniczna
Prospekt

Organy zostały wybudowane w 1956 roku przez jednego z najwybitniejszych niemieckich organmistrzów - Paula Otta z Göttingen. Pierwotnie instrument został zaprojektowany i zbudowany dla kościoła ewangelickiego Zionsgemeinde Bethel w Bielefeld. Wiosną 1998 roku organy zostały sprowadzone do Polski. Montażem i adaptacją instrumentu do nowego wnętrza zajęła się firma Włodzimierza Truszczyńskiego.

W organach dokonano niewielkich przeróbek konstrukcyjnych, przede wszystkim w rozplanowaniu przestrzennym, szczególnie w umiejscowieniu Rückpositivu. W kościele w Bielefeld był on zainstalowany na balustradzie chóru, czego nie można było zrobić w kościele św. Anny ze względu na konstrukcję chóru i balustrady. Wobec zaistniałej sytuacji zdecydowano się na umieszczenie wspomnianej sekcji w jednym rzędzie z głównym korpusem organów. Rozwiązanie od strony architektonicznej okazało się niezwykle trafne do tego stopnia, że niektóre osoby są przekonane, że instrument został zaprojektowany z myślą o kościele św. Anny w Lędzinach. Prace montażowe zostały zakończone 17 grudnia 1998 roku. Były połączone z renowacją wszystkich części organów z szafą włącznie. Organy reprezentują najlepsze cechy organów utrzymanych w stylu "Orgelbewegung".

23 stycznia 1999 roku instrument został poświęcony przez Ks. Arcybiskupa Damiana Zimonia, a w dniach 27-29 stycznia tegoż roku zarejestrowane na płycie kompaktowej przez prof. Juliana Gembalskiego z Katowic.

Traktura mechaniczna. Wiatrownice klapowo-zasuwowe. Klawiatury: 4 manuały C-a3, pedał: C-f1. W tej chwili manuał czwarty jest nieczynny. Obsługiwał on dobudowany w 1962 roku Brustwerk, który nie został sprowadzony do Polski. Stół gry wbudowany jest w środkową szafę instrumentu.

DYSPOZYCJA ORGANÓW
Manuał I (Rückpositiv)
Quintadena 8'
Holzgedackt 8'
Praestant 4'
Rohrflöte 4'
Octave 2'
Quinte 1 1/3'
Sesquialtera 2 f.
Scharf 4-6 f.
Dulzian 16'
Krummhorn 8'

Tremulant
Manuał II (Hauptwerk)
Quintadena 16'
Principal 8'
Gedackt 8'
Oktave 4'
Blockflöte 4'
Quinte 2 2/3'
Oktave 2'
Gemshorn 2'
Mixtur 6-8 f.
Terzzimbel 4-6 f.
Trompete 16'
Trompete 8'

I/II
III/II
Manuał III (Oberwerk)
Gamba 8'
Rohrflöte 8'
Gedackt 4'
Principal 4'
Nasard 2 2/3'
Waldflöte 2'
Terz 1 3/5'
Septime 1 1/7'
Octave 1'
Mixtur 4-6 f.
Vox Humana 8'
Regal 4'

Tremulant
Pedał
Principal 16'
Subbass 16'
Octave 8'
Pommer 8'
Octave 4'
Flöte 4'
Octave 2'
Nachthorn 1'
Sesquialtera 2 f.
Rauschpfeife 3 f.
Mixtur 5 f.
Basszimbel 3 f.
Posaune 16'
Trompete 8'
Trompete 4'

I/Ped.
III/Ped.
Informacje dzięki uprzejmości prof. Juliana Gembalskiego. Zdjęcie dzięki uprzejmości Andreasa Ladacha www.ladach.de
05.05.2003
Tomasz Szałajda