»English   »Mapa serwisu   »Kontakt
organy.art.pl » Instrumenty » Małopolskie » Kraków »

Kraków

Bazylika św. Floriana (Kleparz)

Głosy Klawiatury Traktura gry Traktura rejestrów
23 2+P mechaniczna mechaniczna
prospekt

Historia kleparskiego kościoła św. Floriana sięga w głąb średniowiecza, bowiem pierwsza świątynia na tym miejscu powstała już w XIII wieku. Obecna barokowa budowla została wzniesiona w latach 1657-1686 na miejscu poprzedniej, zniszczonej podczas potopu szwedzkiego. Pierwotnie kościół pełnił funkcję kolegiaty, natomiast w 1999 roku nadano mu tytuł i godność bazyliki mniejszej.

Najstarsza informacja o organach pochodzi z 1538 roku, zatem dotyczy instrumentu mieszczącego się w dawnej, nie zachowanej świątyni. Odnotowano wówczas, że Barbara Rakowa z Kleparza zapisała w swym testamencie darowiznę przeznaczoną na pozłocenie organów, a właściwie ich prospektu. Kolejne wiadomości na temat instrumentu pochodzą z lat 1570-1591, kiedy to zapisywano datki na jego naprawę. W 1599 roku miała miejsce wizytacja kościoła. Wśród elementów wyposażenia wymieniono wówczas również organy. Z tego samego roku (1599) pochodzą pośrednie informacje o instrumencie, mówiące o tym, iż organiści kleparscy byli zwolennikami reformacji. Również w następnym, XVII stuleciu odnotowywano szereg wzmianek dotyczących organów: wiadomo, że 1605 roku dokonano reparacji instrumentu, zaś w 1694 roku ks. Jan Michalski przekazał miedź na organy. Nie jest jasne, w jaki sposób spożytkowano ten podarowany materiał.

W 1732 roku w świątyni kleparskiej zamontowano instrument przeniesiony z krakowskiego kościoła św. Barbary, należącego do zakonu jezuitów. Translokacji dokonał wtedy organmistrz Kazimierz Sitarski. Równocześnie w kolegiacie św. Floriana zbudowano nowy chór muzyczny. Wspomniane organy spłonęły w 1755 roku podczas pożaru, który zniszczył zabudowę Kleparza.

Według lakonicznych zapisów archiwalnych, nowy instrument został zbudowany w latach 1756-1761. Nazwisko jego twórcy pozostaje nieznane, niemniej jednak można przypuszczać, że konstruktorem obiektu był Józef Sitarski, bowiem na jego autorstwo wskazuje szereg cech konstrukcyjnych. Pierwotnie były to mechaniczne organy posiadające jeden manuał. Ich rokokowy prospekt zachował się do chwili obecnej, natomiast materia brzmieniowa ulegała wielokrotnym przekształceniom. W latach 1871-1872 restaurację omawianego instrumentu przeprowadził Antoni Sapalski.

Przebudowa organów, wykonana przez Aleksandra Żebrowskiego, miała miejsce w 1907 roku. Dobudowano wówczas drugi manuał, rozszerzając ogólną dyspozycję do 19 głosów. Należy nadmienić, że po wykonaniu wymienionych prac instrument nadal posiadał trakturę mechaniczną. W tym samym czasie chór muzyczny został rozbudowany według projektu Franciszka Mączyńskiego.

DYSPOZYCJA ORGANÓW PO PRZEBUDOWIE A. ŻEBROWSKIEGO (1907)
 
Manuał I
Pryncypał 8’
Flet major 8’
Rohflet 8’
Salizional 8’
Octava 4’
Spicflet 4’
Flet minor 4’
Quinta 2 2/3’
Super octava 2’
Waldflet 2’
Mixtura
Cymbał (tzw. polski)
Manuał II
Flet major 8’
Viola da gamba 8’
Vox coelestis 8’
Flet minor 4’
Pedał
Salicetbass 16’
Subbas 16’
Octavbass 8’

W 1925 roku renowację organów prowadził Rudolf Haase ze Lwowa, natomiast w 1945 roku naprawiano szkody powstałe w wyniku działań wojennych.

Następna przebudowa, prowadzona przez firmę Wacława Biernackiego z Krakowa, miała miejsce w latach 1961-1963. Wymieniono wówczas oryginalną trakturę mechaniczną na system elektropneumatyczny. Ponadto dotychczasowy stół gry, wbudowany w szafę organową, zastąpiono nowym, wolnostojącym kontuarem o dwóch manuałach i pedale. Zmodyfikowano również dyspozycję, rozszerzając ją równocześnie do 21 głosów. Na uwagę zasługuje pewien epizod związany z omawianą przebudową. Otóż piszczałki Cymbału (tzw. polskiego) zostały zabrane do firmy W. Biernackiego celem ich odnowienia. Na miejscu pracownik zakładu, uznając je za materiał przywieziony na złom, przetopił kilka z nich, chcąc odzyskać metal. Interwencja prof. Bronisława Rutkowskiego uratowała jednak część zabytkowego głosu, który jest przechowywany w parafii św. Floriana, mimo iż ostatecznie nie został ujęty w dyspozycji organów.

DYSPOZYCJA ORGANÓW PO PRZEBUDOWIE W. BIERNACKIEGO (1961-1963)
 
Manuał I
Pryncypał 8’
Róg kozi 8’
Flet major 8’
Octava 4’
Spicflet 4’
Flet minor 4’
Super octava 2’
Mixtura 3 ch.
Manuał II
Viola da gamba 8’
Vox coelestis 8’
Flet łagodny 8’
Flet miękki 4’
Rurflet 4’
Kwinta 2 2/3’
Flet leśny 2’
Tercja 1 3/5’
Regał 8’

Tremolo
Pedał
Salicetbass 16’
Subbas 16’
Octavbass 8’
Fletbas 8’
Wolna kombinacja, Piano, Forte, Tutti
Jakość techniczna i muzyczna instrumentu W. Biernackiego była bardzo nikła. W 1998 roku zakład Jacka Siedlara przeprowadził renowację organów. Pod kierunkiem Tomasza Nowaka zrekonstruowano wówczas trakturę mechaniczną wraz z wiatrownicami klapowo-zasuwowymi oraz nowym stołem gry, wbudowanym w bok szafy organowej. W dyspozycji odnowionego instrumentu znalazło się dwanaście zabytkowych głosów, w tym dziewięć głosów XVIII-wiecznych oraz trzy wykonane przez A. Żebrowskiego w 1907 roku. Prace organmistrzowskie przy piszczałkach należących do tychże głosów przeprowadzono według zasad konserwatorskich. Warto nadmienić, że podczas przebudowy w latach 1961-1963 oryginalne, cynowe piszczałki prospektowe zostały pomalowane farbą żywiczno-olejną z dodatkiem aluminium, co nie było korzystnym zabiegiem. W ramach omawianej rekonstrukcji (w 1998 roku) firma J. Siedlara usunęła warstwę wspomnianej farby, przywracając pierwotny stan piszczałek. Aktualnie, w rezultacie wymienionych prac, organom nadano konwencję barokową, nawiązującą do XVIII-wiecznego pierwowzoru.

Nadwieszony chór muzyczny powstał zasadniczo w XVIII wieku, jednakże obecny kształt uzyskał w 1907 lub 1908 roku, podczas wspomnianej przebudowy prowadzonej według projektu Franciszka Mączyńskiego. W 1959 roku zamontowano nową, stalową konstrukcję podestu. Wklęsło-wypukła linia parapetu ozdobiona jest lambrekinem z chwostami, natomiast balustradę ożywia dekoracja w formie rokokowych muszli, festonów roślinnych oraz dwóch płomienistych wazonów ustawionych na gzymsie. Niewykluczone, że prospekt organowy został zaprojektowany według graficznego wzoru Franciszka Ksawerego Habermanna, rytowanego przez Georga Hertla w Augsburgu. Architektoniczny, rokokowy prospekt posiada układ pięcioosiowy, zaś ogół jego kompozycji oparty jest na linii wklęsło-wypukłej. Dwie, najwyższe osie skrajne oraz niższa od nich oś środkowa rozczłonkowane są niewielkimi, wąskimi segmentami o dwóch kondygnacjach pól piszczałkowych. Prospekt wzbogacony jest dekoracją snycerską w formie uch bocznych, kotarek oraz różnorodnych aplikacji. W zwieńczeniu, ponad odcinkami belkowania, widoczne są trzy pełnoplastyczne rzeźby muzykujących aniołków, a także dwa płomieniste wazony.
DYSPOZYCJA ORGANÓW
Manuał I
Pryncypał 8'
Gamba 8'
Cymbał
Flet major 8'
Oktawa 4'
Szpicflet 4'
Kwinta 2 2/3'
Flet minor 4'
Superoktawa 2'
Mikstura 5x
Trąbka 8'

II/I

Manuał II
Flet kryty 8'
Pryncypał 4'
Flet kryty 4'
Kopelflet 2'
Sesquialtera 2x
Kwinta 1 1/3'
Sedecima 1'
Regał 8'

Tremolo

Pedał
Subbas 16'
Oktawbas 8'
Chorałbas 4'
Fagot 16'

I/P
II/P

Podziękowania dla ks. Leszka.
Tekst opracował Piotr Matoga
zdjęcie: Michał Markuszewski

Bibliografia:
Ks. Robert Tyrała, „Organy w Bazylice św. Floriana” [w:] red. ks. Zdzisław Kliś, „Studia z dziejów kościoła św. Floriana w Krakowie”, Wydawnictwo UNUM, Kraków 2007, s. 345-350;
„Katalog Zabytków Sztuki w Polsce”, tom IV – Miasto Kraków, część VIII – Kleparz: Kościoły i klasztory, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2000, s. 13.

05.05.2003
Przemysław Rozkrut