»English   »Mapa serwisu   »Kontakt
organy.art.pl » Instrumenty » Warmińsko-Mazurskie » Olsztyn »

Olsztyn

Katedra Św. Jakuba Starszego (organy wielkie)

Głosy Klawiatury Traktura gry Traktura rejestrów
40 3+P elektro-pneumatyczna elektro-pneumatyczna

Pierwotne organy katedry olsztyńskiej zostały zbudowane w epoce baroku. Miały 28 głosów, 2 manuały i pedał a zbudowane były na dość małej emporze chórowej. Nazwiska budowniczego nie da się dzisiaj ustalić. W 1865 roku w aktach wizytacyjnych zapisano, że: stan organów przynosi ujmę kościołowi. Budowę nowego instrumentu powierzono warsztatowi Maxa Terletzkiego. Jak wynika z zachowanego w archiwum katedralnym protokołu, organy rozebrano w 1866 roku. Ich dyspozycja, spisana z autopsji przez organmistrza Terletzkiego, przedstawiała się następująco:

DYSPOZYCJA PIERWOTNYCH ORGANÓW BAROKOWYCH (wg Terletzkiego)
Manuał I (Hauptmanual)
Principal 8’
Bordun 16’
Salicional 8’
Octava 4’
Rohrfloete 8’
Quinte 2 2/3’
Superoctave 2’
Gedact 4’
Mixtur 4 fach
Trompete 8'

Sperrventil
Manuał II (Obermanual)
Viola di gamba 8’
Quintaton 16’
Gedact 8’
Gedact 4’
Nassard Gemshornquinte 2 2/3’
Octave 4’
Clarinetto 8’
Superoctave 2’

Sperrventil

Pedał
Prinzipal 16’
Violon 16’
Octavbass 8’
Quinte 10 2/3’
Octavbass 4’
Posaune 16’
Subbass 16’
Hohlfloete 8’
Violoncello 8’
Oboe 8’


Glocken Stern
Pauke
Sperrventil
Połączenia: Manualkoppel; Pedalkoppel I; Pedalkoppel II
Evacuant; Dzwonek dla kalikanta

Były to organy o mechanicznej trakturze i wiatrownicach klapowych z zasuwami rejestrowymi. Organmistrz Terletzki planując budowę całkowicie nowych organów zrezygnował z wykorzystania elementów starego instrumentu, ponieważ w założeniu projektowym nowe organy miały mieć trakturę pneumatyczną. Stare organy w całości przekazano do Zamku Olsztyńskiego, gdzie oczekiwał na nabywcę. Ponieważ w tym samym czasie Max Terletzki zainstalował bardzo podobne mechaniczne organy w kościele odpustowym św. Floriana w Głotowie, powstała hipoteza o tożsamości tego instrumentu ze zdemontowanymi starymi organami katedralnymi. Niestety, nie da się bliżej ustalić, na ile jest to hipoteza prawdziwa.

Max Terletzki wybudował w międzyczasie również inne, małe organy o 2 manuałach i pedale oraz 11 głosach i mechanicznej trakturze, ustawione w olsztyńskiej katedrze nad zakrystią w pobliżu ołtarza.

Nowe organy duże zbudowano na wzniesionej przez warsztat Lorkowskich z Gietrzwałdu nowej, większej emporze chórowej. Instrument miał 36 głosów, 3 manuały i pedał oraz, wbrew pierwotnym założeniom, mechaniczną trakturę, lecz wiatrownice stożkowe. Szafa organowa w neogotyckim stylu wykonana była również przez warsztat stolarski Lorkowskich i zachowała się do dnia dzisiejszego. Szafa kontuarowa wbudowana była w cokół pod prospektem. Budowę instrumentu zakończono około 1872 roku.
W początkach 1945 roku Olsztyn zajęły wojska sowieckie, które w katedrze urządziły szpital wojskowy. Dla ogrzania wnętrza spalono w ogniskach szereg elementów wyposażenia i część drewnianych piszczałek zarówno z organów dużych jak i małych. W 1948 roku firma Biernacki z Warszawy przywróciła oba instrumenty do użytku uzupełniając brakujące głosy wykonanymi naprędce piszczałkami drewnianymi. Głosy metalowe uzupełniono piszczałkami cynkowymi, które w znacznej części odbiegały charakterem brzmienia od pozostałych.
Stan organów dużych z biegiem czasu coraz bardzie się pogarszał. Większość elementów była poważnie zaatakowana przez drewnojady. Traktura działała bardzo ciężko. Ówczesny proboszcz parafii katedralnej ks. Tadeusz Borkowski zlecił w 1976 roku firmie Truszczyński z Warszawy przeprowadzenie generalnego remontu dużych organów. Odnowa poszła w kierunku przebudowy, w wyniku której stara mechaniczna traktura została usunięta na rzecz modnego wówczas systemu elektropneumatycznego. Firma Truszczyński przebudowała wiatrownice Terletzkiego oraz wykonała nowe wiatrownice stożkowe, a także elektromagnetyczny wolnostojący kontuar o przestarzałej konstrukcji, na płaskich stykach analogowych central telefonicznych. Miejsce dawnej szafy kontuarowej wypełniono płytą drewnianą. Konsultantem i projektodawcą dyspozycji był prof. Feliks Rączkowski z Warszawy. W wolumenie dźwiękowym wykorzystano część starych głosów z organów Terletzkiego oraz dobudowano nowe, rozszerzając dyspozycję do 42 głosów i nadano jej charakter uniwersalny. Równocześnie usunięto wstawione przez Biernackiego po wojnie głosy cynkowe. Przebudowę zakończono w 1978 roku. Komisja diecezjalna wysuwała wówczas szereg zastrzeżeń, ponieważ organy wykazywały wiele wad. Ujawniono m.in., że instrument wykonano typową dla polskich firm z tego okresu metodą oszczędnościową i dla zmniejszenia zużycia materiału nowe wiatrownice miały zbyt niskie kanały rejestrowe. Skutkiem tego pojawiało się rozrzedzenie powietrza i niepożądany efekt „siadania” brzmienia w tutti. Ostatecznie po częściowym usunięciu wad dokonano jednak odbioru instrumentu, prof. Rączkowski zagrał koncert i sprawę zamknięto.
W 1989 roku organmistrz Andrzej Kowalewski z Braniewa wymienił w trakturze zainstalowany przez Truszczyńskiego prostownik elektryczny z transformatorem, który w tak dużym instrumencie miał za małą moc. Organmistrz ponadto odnalazł na strychu katedry kompletne głowice z językami pedałowego puzonu z organów Terletzkiego, usunięte przez Truszczyńskiego. Ponieważ nowy puzon Truszczyńskiego nie miał skórkowania w rynienkach – brzmiał ordynarnie. Na próbę wstawiono w pedale do tonu F starą głowicę Terletzkiego i okazało się, że brzmi znacznie lepiej. Ostatecznie zadecydowano o wymianie reszty głowic i aktualnie w pedale organów dużych znajduje się stary puzon z niezaprzeczalną korzyścią dla brzmienia.

Obecnie duże organy katedralne są instrumentem elektropneumatycznym o 40 głosach realnych i 2 transmisjach. Skala manuałów: C-a3; skala pedału: C-f1. Żaluzje III manuału otwierane elektropneumatycznie. Klawiatura pedałowa radialna.

Po odbiorze organów, występem prof. Feliksa Rączkowskiego w 1978 zainaugurowano w katedrze olsztyńskiej w okresie wakacyjnym cykl recitali organowych, które z biegiem czasu stały się coroczną imprezą artystyczną pod nazwą: Katedralne Koncerty Organowe. Od lipca 2001 roku koncerty katedralne zostały włączone w cykl imprez pod nazwą Olsztyńskie Lato Artystyczne, którego głównym organizatorem jest Miejski Dom Kultury w Olsztynie. W 2003 roku obchodzono jubileusz 25-lecia katedralnych koncertów.

DYSPOZYCJA ORGANÓW
Manuał I
13. Pryncypał 16’
14. Prestant 8’
15. Flet otwarty 8’
16. Gemshorn 8’
17. Oktawa 4’
18. Rurflet 4’
19. Superoktawa 2’
20. Quartan 2x
21. Mixtura 4x
22. Trompet 8’

23. II-I
24. III-I
25. III-I sub
26. III-I super
Manuał II
27. Pryncypałflet 8’
28. Gedekt 8’
29. Kwintadena 8’
30. Oktawa 4’
31. Flet otwarty 4’
32. Viola 2’
33. Kwinta 1 1/3’
34. Flageolett 1’
35. Sesquialtera 2x
36. Cymbel 2x
37. Mixtura 4x
38. Dulcjan 16’

39. Tremulant

40. III-II
41. III-II sub
42. III-II super

Manuał III (w szafie ekspr.)
43. Flet otwarty 8’
44. Salicjonał 8’
45. Vox coelestis 8’
46. Bourdon 8’
47. Prestant 4’
48. Bachflet 4’
49. Nassat 2 2/3’
50. Piccolo 2’
51. Tercja 1 3/5’
52. Mixtura 4x
53. Obój 8’

54. Tremolo
Pedał
1. Subbas 16’
2. Kontrabas 16’
3. Kwinta 10 2/3’
4. Oktawa 8’
5. Fletbas 8’
6. Chorałbas 4’
7. Mixtura 4x
(trans. z I man.)
8. Puzon 16’
9. Trompet 8’
(trans. z I man.)

10. I-P
11. II-P
12. III-P

Przyciski pod I manuałem:
2 wolne kombinacje (biała i czerwona) / WK;
rejestratura / WR;
piano P; forte F; tutti (bez języków) T; pleno Pl; automatyczny pedał AP; crescendo CR; wyłącznik języków GJ.

Wyłączniki nożne: Crescendo; Pleno

Crescendo włączane pedałem Cr; Żaluzje otwierane pedałem Ec

08.08.2005
o. Seweryn Poręba OFM