»English   »Mapa serwisu   »Kontakt
organy.art.pl » Instrumenty » Warmińsko-Mazurskie » Orneta »

Orneta

Kościół św. Jana

Głosy Klawiatury Traktura gry Traktura rejestrów
46 3+P elektro-pneumatyczna elektro-pneumatyczna
Prospekt

Pierwotne organy zostały zbudowane przez nieznanego organmistrza w okresie baroku. Z układu szafy organowej i prospektu wynika, że był to dość duży instrument o 2 manuałach i pedale. Obecne organy są dziełem firmy „Orgelbauanstalt Bruno Goebel” z Królewca. Instrument powstał prawdopodobnie w latach 1935-36 (na tabliczce nie ma daty budowy). Wskazuje na to zarówno sposób wykonania kontuaru jak i dyspozycja. W latach 1935-36 firma Bruno Goebel stosowała w swoich kontuarach charakterystyczne włączniki rejestrowe. Po roku 1936 stosowała już inne. Kontuar jest zbudowany niemal identycznie, jak w organach kościoła Wszystkich Świętych w Poznaniu, też z tego okresu i będących dziełem firmy Goebel, a dokładnie młodszego brata Józefa, który miał warsztat w Gdańsku i ściśle współpracował z macierzystą firmą w Królewcu.

Dyspozycja organów w Ornecie wskazuje na wyraźną predylekcję do neobaroku przez dość duży procent głosów wysokobrzmiących i samodzielnych alikwotów w stosunku do głosów zasadniczych i we wszystkich zespołach ma pełną piramidę wysokości dźwięku od 8’ do 2’ + mixtura. Taki sposób kształtowania dyspozycji organowych był wynikiem ustaleń, podjętych w 1935 roku we Freibergu, znanych jako „Weilheimer Regulativ”, preferujących powrót do tradycji barokowych. W porównaniu z innymi dużymi organami tej firmy sprzed 1935 roku instrument w Ornecie różni się. Stąd dyspozycja organów w Ornecie wskazuje na okres budowy między 1935 a 1936 r. Firma Goebel zdemontowała i usunęła stary mechaniczny instrument, budując organy nowe. Ze starej, barokowej szafy usunięto całkowicie dolną część z cokołem, pozostawiając jedynie drewniane filary podtrzymujące górną część szafy z prospektem. Instrument ma wiatrownice pneumatyczne upustowe, z kieszeniami stojącymi, jak większość organów tej firmy. Układ piszczałek chromatyczny we wszystkich zespołach.

Wiatrownice pedału, I i III manuału umieszczone są w górnej części szafy. Manuał II znajduje się pod prospektem za drewnianą boazerią, 80 cm nad poziomem podłogi chóru, równolegle go osi kościoła. Również pod prospektem w narożniku chóru za tą samą boazerią znajduje się główny miech z wentylatorem „Ventus” firmy Laukhuff. W latach powojennych wymieniony został silnik wentylatora. Manuał III umieszczony jest w szafie żaluzjowej, sterowanej mechanicznie dźwignią pedałową z kontuaru. Kontuar elektromagnetyczny wolnostojący o 3 manuałach i pedale. W latach powojennych remontowany prawdopodobnie przez firmę Kamińskiego z Warszawy, na co wskazują obecne włączniki wolnych kombinacji o wyglądzie typowym dla firmy Kamińskiego i kolorach niebieskim i białym. Stare goeblowskie włączniki pozostały jedynie w sekcji automatycznego pedału i wyraźnie różnią się wyglądem. Ponadto firma Goebel z zasady używała w zestawach 2 kombinacji kolory czarny i biały. Być może wymiana włączników jest dziełem Andrzeja Kowalewskiego z Braniewa, który remontował później organy. Jest to rzadki okaz tak dużego kontuaru, w którym nie ma żadnych rejestrów nożnych, a nie widać, by zostały przez kogoś usunięte. Kontuar ustawiony był pierwotnie w narożniku chóru bokiem do ołtarza. Obecnie stoi na środku chóru pod prospektem ukośnie do osi kościoła i został przestawiony w bardzo niefachowy sposób (podest podparty kawałkami desek).

Organy pod koniec II wojny zostały częściowo zdewastowane. Z II manuału, który z powodu umieszczenia był najłatwiej dostępny zginęły niemal wszystkie metalowe piszczałki. W latach 80-tych rekonstrukcję zespołu przeprowadzał Andrzej Kowalewski z Braniewa. Rekonstrukcji dokonano na podstawie oryginalnych tabliczek rejestrowych, stąd obecna dyspozycja jest niemal identyczna z dyspozycją oryginalną firmy Goebel.

Brzmienie organów, mimo romantycznej intonacji i menzuracji jest bardzo potężne i doskonale dopasowane do akustyki kościoła. W obecnym stanie organy wymagają już przeprowadzenia konserwacji a zwłaszcza kontuar. Wymiany wymagają wszystkie kontakty i sprężynki manuałowe. Wolne kombinacje i urządzenia pomocnicze są nieczynne z powodu braku odpowiednich włączników pod klawiaturą. Obecnie zamiast włączników ktoś zastosował drewniane kołki, uniemożliwiające uruchomienie. Oryginalne zaginęły.

Kontuar
DYSPOZYCJA ORGANÓW
Manuał I główny
43. Prestant 16’
44. Principal 8’
45. Jubalflöte 8’
46. Viola di gamba 8’
47. Oktave 4’
48. Flöte 4’
49. Quinte 2 2/3’
50. Oktave 2’
51. Mixtur 3-4 fach
52. Cornett 3-5 fach
Manuał II (zrekonstruowany)
53. Flötenprincipal 8’
54. Violflöte 8’
55. Quintatön 8’
56. Oktavflöte 4’
57. Gemshorn 4’
58. Nachthorn 2’
59. Sifflöte 1’
60. Sesquialter 2 fach
61. Dulcian 16’
62. Euphone 8’
Manuał III (w żaluzji)
8. Lieblichgedeckt 16’
9. Hornprincipal 8’
10. Rohrflöte 8’
11. Aeoline 8’
12. Vox coelestis 8’
13. Prestant 4’
14. Gedeckt 4’
22. Quintflöte 2 2/3’
23. Waldflöte 2’
24. Terz 1 3/5’
25. Cymbel 2 fach
26. Harmonia aetheria 3-4 fach
27. Tuba 8’
28. Schalmey 4’

36. III-I sub
37. III-II sub
38. III-I super
39. III-II super
40. III-super
41. –
42. –

Pedał
1. Contrabass 32’
2. Principalbass 16’
3. Subbass 16’
4. Sanftbass 16’ *
5. Nasard 10 2/3’
6. Cello 8’
7. Bassflöte 8’
15. Oktavbass 8’
16. Rauschpfeife 2 fach
17. Posaune 16’
18. Trompete 8’ **
19. Schalmey 4’ ***
20. - (rezerwa)
21. –

29. I-ped
30. II-ped
31. III-ped
32. II-I
33. III-I
34. III-II

35. Tremolo

2 wolne kombinacje, Piano, Mezzoforte, Forte, Tutti,
Automatyczny piano-pedał nastawiany,
Crescendo (walek),
żaluzje (pedał)

* - transmisja Subbasu grająca na niższym ciśnieniu
** - transmisja Tuba 8’ z III man.
*** - transmisja z III man.
Zbliżenie kontuaru
21.03.2005
o. Seweryn Poręba OFM