»English   »Mapa serwisu   »Kontakt
organy.art.pl » Instrumenty » Łódzkie » Gidle »

Gidle

Bazylika Dominikanów

Głosy Klawiatury Traktura gry Traktura rejestrów
23 2+P pneumatyczna pneumatyczna
Prospekt

Pobyt dominikanów w Gidlach od 1615 r.[1]

1. Krótka historia organów:
 1. Na wiosną 1615 r. rozpoczęto budowę organów.[2]
 2. Po 1647 r. w kościele gidelskim równocześnie były organy i pozytyw.[3]
 3. 18 XI 1653 r. starosta Jusyński ofiarował pozytyw do kaplicy Matki Boskiej. Przywiózł go nieznany organmistrz z Brzeska. Jako wynagrodzenie otrzymał 3 floreny.[4]
 4. Organy budowane w latach 1670-73

  Budowę organów rozpoczął organmistrz Błażej, a kontynuował ją organmistrz Tomasz z Krakowa. Do budowy zatrudniano również stolarzy, snycerzy i ślusarza.[5] Przypuszczalnie również na ten cel uzyskano stare piszczałki od kanoników regularnych z Mstowa.[6]

  R. Świętochowski zasugerowany notatką z 30 VII 1685 r. "Kowalowi od zrobienia żelaznego głosu do wielkich organ 8 gr." twierdził, że budowa organów przeciągnęła się aż do 1685 r. Tymczasem księgi rachunkowe ostatnią ratę za budowę organów notują pod 1673 r.[7] Wydaje się, iż nastąpiło tu utożsamienie głosu organowego z kluczem registrowym, a ten mógł wykonać kowal.

 5. Organy Wilhelma Schefflera

  Umowę w sprawie budowy organów zawarł z W. Schefflerem o. Augustyn Zaborowski 2 VII 1796 r. Termin ukończenia budowy ustalono na Zielone Święta 1797 r. Faktycznie organy nie były jeszcze wykończone w 1798 r.[8] Według umowy W. Scheffler miał zabrać stare organy, a wybudować chór i 31-głosowe organy. Przewidziano dla nich klawiatury z tzw. krótką oktawą i 6 miechów.[9] Organmistrz jednak pod byle pozorem przerywał budowanie organów. Dlatego w latach 1797-98 toczą się procesy pomiędzy klasztorem gidelskim a W. Schefflerem. M.in. i z tej racji, że podczas zatargów inny organmistrz Mateusz Chruszczałowski z Sulejowa przedstawił klasztorowi gidelskiemu "Proiekt do reparacyi organ".[10]


  2 VII 1796 r. - Umowa z Wilhelmem Schefflerem,

  (Akta organów gidelskich, ADK, Gi.19)

  "In Nomine Domini

  Dziś pod dniem dzisiejszym zapisany stanął kontrakt między Wielebnymi OO. Dominikanami w Gidlach z jednej strony a między Panem Wilhelmem Schefflerem sławnym Organmistrzem z Przeręba z drugiej strony na mocy którego wyżej wspomniany podejmuje się za stary Organ, nowy cały z chórem, także nowym nie tylko z dobrego y suchego drzewa zrobić, ale też podług obrysu wyznaczonego, który sobie obraliśmy y podpisaliśmy, tak Organ iako y chór przez Snycerza y roboty snycerskiey iak najdokładniey w kształcie postawić obowiązuie się, a to z głosami niżey wyrażonemi:

   w Manuale Głosów 15
   Pryncypał 8 z cyny
   Bourdon Flaut 16 z drzewa
   Vox humana 8 od G zacząwszy z cyny
   Viola da Gamaba 8 pierwsza oktawa z drzewa
   Gemshorn 8 pierwsza oktawa z drzewa a drugie 3 z cyny
   Flautrawer 8 z drzewa
   Fugara 8 z drzewa
   Flaut Major 8 z drzewa
   Spiez Flaut 4 z cyny
   Oktawa 4 z cyny
   Quinta 3 z cyny
   Sex Qualtera 2
   Super Oktawa 2
   Quinta 1 1/2 z cyny
   Mixtura 6 chórów z cyny

   w Pozytywie Głosów 8
   Pryncypał 4 z cyny
   Kontra Pryncypał 8 1 oktawa z drzewa a drugie 3 z cyny
   Flaut Major 8 z drzewa
   Salicional 8 pierwsza oktawa z drzewa
   Flaut minor 4 z cyny
   Flaut minor 4 z cyny
   Quinta 3 z cyny
   Oktawa 2 z cyny
   Mixtura 3 chórowa z cyny

   w Pedale Głosów 8
   Viola Bas 16 z drzewa
   ZaliciBass 16
   Subbass 16
   PosaunBass 16
   VioinBass 8
   Pryncypał bas 8 z cyny
   Flauten Bas 8 z drzewa
   Oktawa Bas 4 z cyny

  Dzieło to ma być z krótką oktawą o 6 miechach do deptania..."

2. Obecne organy

Unikając rekonstrukcji i konserwacji organów W. Schefflera, około 1926 r. firma Biernackich, pozostawiając starą szafę wybudowała 23-głosowe organy o trakturze pneumatycznej, z 2 manuałami i pedałem.[11]

Dyspozycja w stylu romantycznym, ale naznaczona indywidualnymi pomysłami przypuszczalnie samego Dominika Biernackiego. Najwięcej miejsca w dyspozycji zajmują głosy fletowe i smyczkowe.

Smutne to, ale prawdziwe, bo od zbudowania organów nigdy nie było tam prawdziwego remontu. Przez wiele lat mieszkał w Gidlach, poczciwy człowiek, pracownik firmy Biernackich i on usuwał drobne usterki w organach. Wykonywał to, co było zlecone. Natomiast zarząd klasztoru odkładał gruntowne remonty organów, ponieważ jeszcze było na czym grać. W latach 90-tych XX w. pojawiła się dwójka tzw. organmistrzów, którzy naprawili, to już nie grało, okłamując klasztor, iż zostały wyremontowane organy. Piszę to z całą odpowiedzialnością, bo na własne oczy widziałem efekty tego remontu. Np.: piszczałki były obwieszone arrasami z pajęczyny i kurzu.

Dopiero stopniowo w latach 2000-2001 został przeprowadzony stopniowy, ale gruntowny remont organów. Pozostaje tylko uzupełnić zniszczone piszczałki w jednym głosie.

Organy są wpisane do rejestru zabytków. Jest to cenny instrument z takich to powodów:

 1. zabytkowa i dość ładna szafa z końca XVIII w.,
 2. wewnątrz znajduje się wiele piszczałek pochodzących z XVIII w..
 3. są one przykładem pewnego etapu prac firmy Biernackiego i jego indywidualnego stylu tak w brzmieniu, jaki w rozwiązaniach technicznych.
DYSPOZYCJA ORGANÓW
Manuał I
Bourdon 16'
Pryncypał 8'
Gemshorn 8'
Flet kyty 8'
Wiolonczela 8
Salicet 8'
Oktawa 4'
Bachflet 4'
Mixtura 3-4x 2 2/3'
Manuał II
Pryncypał skrzypcowy 8'
Flet łagodny 8'
Aeolna 8'
Vox coel. 8'
Viola 4'
Traversflet 4'
Kwinta 2 2/3'
Piccolo 2'
Mixtura 4x 2'
Pedał
Subbass 16'
Kontrabas 16'
Violon 16'
Oktawbas 8'
Tercbas 6 2/5'


[1] Barącz S., Rys dziejów Zakonu Kaznodziejskiego w Polsce, Lwów 1861, t .II, s.298.

[2] "Feria 5 post Dom. in Albis organiście ad rationem roboty organ fl.6 gr.15.", Liber expensarum (księga rozchodów), ADK (Archiwum Dominikanów w Krakowie), Gi. 91, s. 167.

[3] "Organmistrzowi od naprawy pozytywu na ktorem nie można grać bez naprawy albo correktury 1 fl. 15 gr. - 19 I 1647 r.", Liber expen. ADK, Gi.107, s.135; "Organmistrzowi ad rationem roboty naprawy organ 3 fl. 18 gr. - 18 IV 1649 r.", j.w., s.191.

[4] J.w., s.392.

[5] Liber expen. ADK. Gi.107, s.392 i 741-764.

[6] Świętochowski R., Tradycje muzyczne Zakonu Kaznodziejskiego, "Muzyka", 1964, nr 1-2, s.58.

[7] Świętochowski R., j.w.; "Konwent nie dopłacił za Antecesora mego do organ 10 fl.", Liber expen., ADK Gi.107, s.830 (24 VI 1673 r.).

[8] Umowa z W. Schefflerem w: Akta organów i organistów, ADK, Gi.19; Liber cons., ADK, Gi.5, s.283.

[9] Por. Umowa z W. Schefflerem.

[10] Liber consiliorum (Protokoły rady klasztoru), ADK, Gi.5, s.283; Akta organów i organistów, op. cit. "Proiekt reparacyi organ": 1. Organ wielki wystroić, wewnętrznie wychędożyć wszystkie lady, tak w manuale jak w pozytywie i pedale, klapy nowe powykleić, ferfexy poreperować lub jeżeli będzie potrzeba nowe podawać, piszczałki cynowe wyprostować, drewniane pokleić, gdzie trzeba, miechy pokleić nową skórą. 2. Pozytyw zupełnie nowy wystawić, klapy i miechy w tymże wykleić nową skórą, ferfexy umocnić, piszczałki poprostować, a gdzie trzeba porobić i klawiaturę nową zrobić...

[11] Organy znane z autopsji.

Zdjęcie: Michał Markuszewski
05.05.2003
o. Waldemar Kapeć OP