»English   »Mapa serwisu   »Kontakt
organy.art.pl » Instrumenty » Łódzkie » Gidle »

Gidle

Bazylika Dominikanów - organy boczne

Głosy Klawiatury Traktura gry Traktura rejestrów
7 1 mechaniczna mechaniczna
Prospekt

Pozytyw znajduje się nad okazałą, drewnianą bramą prowadzącą z transeptu Bazyliki do kaplicy św. Jacka. Przestrzeń nad bramą pełni równocześnie rolę empory muzycznej. Według publikacji Jerzego Gołosa, instrument ten powstał w 1743 roku. Obecną postać pozytywu, jak również jego strukturę zewnętrzną, należy jednak datować na XIX wiek. Omawiany pozytyw posiada dwa prospekty o podobnej kompozycji przestrzennej: jeden od strony transeptu kościoła (wzbogacony między innymi rzeźbionymi kapitelami), drugi od strony wnętrza kaplicy (być może późniejszy, pozbawiony dekoracji rzeźbiarskiej).

Prospekt organowy od strony transeptu architektoniczny, klasycystyczny, trójosiowy. Osadzony na cokole zwieńczonym gzymsem podtrzymywanym przez cztery konsole. Złożony z obudowy o kształcie łuku triumfalnej. Pola piszczałkowe (środkowe podwyższone, boczne obniżone) w formie półkoliście zamkniętych arkad ujętych kompozytowymi pilastrami dźwigającymi odcinki belkowania. Na skrajnych partiach belkowania ponad polami bocznymi dekoracyjne wazony. Ponad polem centralnym okazała rzeźba św. Jacka w promienistej glorii.

Prospekt organowy od strony kaplicy architektoniczny, neoklasycystyczny (?), trójosiowy. Osadzony na cokole zwieńczonym gzymsem podtrzymywanym przez cztery konsole. Złożony z obudowy o kształcie łuku triumfalnej. Pola piszczałkowe (środkowe podwyższone, boczne obniżone) w formie półkoliście zamkniętych arkad ujętych kanelowanymi lizenami dźwigającymi odcinki belkowania. Ponad polem centralnym rewers rzeźby św. Jacka.

Wiatrownice stożkowe. Skala manuału: C-f3.

DYSPOZYCJA ORGANÓW
Manuał
Pryncypał 8'
Bourdon 8'
Gamba 8'
Aeolina 8'
Oktawa 4'
Flet 4'
Superocta 2'
Włącznik Tutti
Prospekt - widok od strony wnętrza kaplicy (fot. Piotr Matoga)
Tekst opracował Piotr Matoga
21.05.2004
Michał Markuszewski