»English   »Mapa serwisu   »Kontakt
organy.art.pl » Instrumenty » Warmińsko-Mazurskie » Święta Lipka »

Święta Lipka

Kościół OO. Jezuitów

Głosy Klawiatury Traktura gry Traktura rejestrów
40 2+P pneumatyczna pneumatyczna
Prospekt

Budowę pierwotnych organów rozpoczęto podpisaniem umowy, zawartej 13 stycznia 1719 roku między superiorem klasztoru jezuitów o. Grzegorzem Engellem a organmistrzem J. Mosengelem. Według umowy miał to być nieduży instrument o 2 manuałach bez pedału. Dyspozycja według założeń barokowych miała wyglądać następująco:

PIERWOTNIE PLANOWANA DYSPOZYCJA ORGANÓW MOSENGELA
Manuał I
Bourdon 16’
Pryncypał 8’
Viola di gamba 8’
Unda maris 8’
Oktawa 4’
Flet 4’
Kwinta 2 2/3’
Oktawa 2’
Flet leśny 2’
Tercja 1 3/5’
Mixtura 4–6 x
Trąbka 16’
Manuał II
Flet kryty 8’
Kwintadena 8’
Pryncypał 4’
Flet blokowy 4’
Nassard 2 2/3’
Gemshorn 2’
Flet 1’
Scharff 3–4x
Dulcjan 16’
Rejestry dodatkowe: Tremolo; Gwiazdy ruchome; Kotły (Tympan); Połączenie manuałów

Jak wynika z umowy organy miały posiadać cztery miechy klinowe i krótką oktawę w manuale. Koszt budowy instrumentu miał wynosić 4200 guldenów i 30 groszy. W trakcie prac nad organami prowadzono równocześnie ozdabianie wnętrza kościoła, lecz mimo to, superior Engell zdecydował się na powiększenie instrumentu. Przebudowano i ozdobiono figurami prospekt oraz wykonano zespół pozytywu na balustradzie chóru o następującej dyspozycji:

pozytyw:
Flet rurkowy 8’
Pryncypał 4’
Flet otwarty 4’
Kwinta 2 2/3’
Oktawa 2’
Flachflet 2’
Tercja 1 3/5’
Mixtura 3–4 x
Trąbka 8’

Koszt przebudowy prospektu i wykonania pozytywu ustalono na sumę 750 florenów. W końcowej fazie, prawdopodobnie pod wpływem sugestii ze strony samego organmistrza zdecydowano się na budowę pedału o następującej dyspozycji:

pedał:
Subkontrabas 32’
Pryncypał 16’
Violon 16’
Oktawa 8’
Flet kryty 8’
Chorałbas 4’
Kwintadena 4’
Flet rurkowy 1’
Puzon 16’
Trąbka 8’

Koszt wykonania pedału wyniósł 985 guldenów i 15 groszy. Organy po zakończeniu prac budziły zrozumiały podziw i wykonane były tak dobrze, że przez okres 175 lat nie wymagały poważniejszych remontów. Ostatecznie (w roku 1721) dysponowały trzema manuałami, pedałem oraz dyspozycją 40 głosów. Organy posiadały trakturę mechaniczną. Bogato zdobiony prospekt jest także dziełem Mosengela. Jego złocenie prospektu przeprowadził Krzysztof Czaczkowski z Reszla za kwotę 100 guldenów.

W 1905 roku generalny remont instrumentu zlecono firmie Brunona Goebla z Królewca, który kompletnie przebudował organy. Usunięto stary mechaniczny zespół a na jego miejsce zainstalowano pneumatyczny. Wiatrownice typu upustowego (typowe dla firmy Goebel) wykonano z drewna dębowego i sosnowego a dyspozycję zredukowano do 2 manuałów według założeń romantycznych. Zespół I manuału podzielony został na dwie osobne wiatrownice, z których mniejsza została umieszczona w szafie pozytywu. Po przebudowie Goebla organy świętolipskie całkowicie zatraciły dawny barkowy koloryt. W 1970 roku z inicjatywy ks. Józefa Sianki sporządzono dokunentację historyczno-konserwatorską organów świętolipskich, w której zawarto sugestie przebudowy instrumentu. Biorąc pod uwagę dobry stan wiatrownic i fakt, że w ówczesnym okresie krajowe formy organmistrzowskie nie były jeszcze nastawione na budowę instrumentów mechanicznych, zasugerowano zastosowanie traktury elektropneumatycznej, dobudowę III manuału i przywrócenie dawnej barkowej dyspozycji. Niestety, sugestie nie doczekały się jak dotąd realizacji. Wydaje się, że przy obecnych możliwościach firm organmistrzowskich najlepszym rozwiązaniem byłoby zrekonstruowanie mechanicznego instrumentu. Problem jednak w tym, że obecne przepisy konserwatorskie uniemożliwiają likwidację obecnego systemu pneumatycznego. Wszystkie organy zbudowane przed 1939 rokiem, nawet pneumatyczne, objęte są ścisła ochroną konserwatorską. Organy świętolipskie w obecnym kształcie, niezależnie od tego, że przebudowane i nieoryginalne, są już zabytkiem sztuki organmistrzowskiej. Trudno zatem oczekiwać, by w barokowej szafie ze wspaniałym prospektem znów brzmiał mechaniczny instrument.

Typ wiatrownic: stożkowe z podziałem na stronę C i Cs. Zakres wiatrownic: manuały C-f3, pedał C-d1. Wiatrownica manaułu II przedłużona o 12 dźwięków (ze względu na połączenia superoktawowe).

DYSPOZYCJA ORGANÓW
Manuał I
główny
Gross-Gedeckt 16'
Rohrflöte 8'
Flaute harmon. 8'
Salicional 8'
Gemshorn 8'
Schalmey 8'
Principal 8'
Flote 4'
Octave 4'
Piccolo 2'
Rausch-Quinte 2 2/3' (2)
Mixtur 3-4 fach
Cornett 4 fach
Fagotto 16'
Trompete 8'
Hautbois 8' (5)
Trompete 8' (6)
Cornettino (7)
Manuał II
szafa ekspr.
Bordun 16'
Gedackt 8'
Flauto dulce 8'
Aeoline 8'
Unda-maris 8'
Quintadena 8'
Viola di Gamba 8'
Principal amabile 8'
Flauto amabile 8' (1)
Prestant 4'
Progressiv 4 fach (3)
Oboe 8' (4)
Pedał
Salicet 16'
Subbas 16'
Violon 16'
Principal 16'
Nasard 10 2/3'
Octave 8'
Cello 8'
Super-Octave 4'
Posaune 16'
Połączenia: Diskant-Koppel (8); Manual-Coppel; z. I. M. Pedal-Coppel; z. II. M. Pedal-Coppel; II. z. I. M. Suboctav-Coppel; II. z. I. M. Super-Oct.-Coppel
Glocken-Spiel (c-f3)
Ausloser, Piano, Mezzoforte, Forte, Fortissimo, Tutti(1) jest Terz 1 3/5'
(2) jest 1 1/3' + 1'
(3) włącza się razem z Prestant 4'
(4) jest Trompete 8'
(5) nieoryginalna tabliczka, jest Krumhorn 8'
(6) nieoryginalna tabliczka, jest Trompete 16'
(7) nieoryginalna tabliczka, jest Mixtur 3 fach
(8) nieoryginalna tabliczka, jest Tremulant

Zdjęcie: Andrzej Guziak.
Opis w wydatny sposób poszerzył w oparciu o materiały archiwalne Diecezji Warmińskiej: o. Seweryn Poręba OFM.
05.08.2005
Andrzej Kowalewski