»English   »Mapa serwisu   »Kontakt
organy.art.pl » Instrumenty » Pomorskie » Kwidzyn »

Kwidzyn

Konkatedra św. Jana Ewangelisty

Głosy Klawiatury Traktura gry Traktura rejestrów
49 3+P elektro-pneumatyczna elektro-pneumatyczna

Pierwsza wzmianka o istnieniu organów pochodzi z opisu żywota błogosławionej Doroty, gdzie czytamy: "lubiła przysłuchiwać się grze na organach, co pogłębiało Jej modlitewne skupienie...", stąd można wysnuć wniosek o istnieniu około 1395 roku organów w katedrze kwidzyńskiej.

W roku 1597 przystąpiono do budowy nowych organów umieszczając je na ścianie wschodniej oddzielającej kościół niemiecki od polskiego. Budowniczym tych organów był Joachim Zickermann z Kamienia Pomorskiego. W kronice kościoła w Kwidzynie napisanej około roku 1732 przez pastora Wernera uważa on te organy za trzecie co do wielkości w Prusach. W roku 1809 budowniczy organów Johann Helwich z Holstein dokończył ich budowy. W XVII wieku organy były dwukrotnie naprawiane.

W roku 1724 dokonano na zlecenie króla Prus gruntownej naprawy i rozbudowy organów przez nadwornego organmistrza Johann Josua Mosengel. Powiększył on organy do 38 głosów.

W czasie gruntownej renowacji katedry w drugiej połowie XIX wieku przeniesiono organy na ścianę zachodnią budując podporę organową istniejącą do dziś. Największe szkody, wręcz kompletne zniszczenie organów, spowodowali w roku 1945 rosyjscy żołnierze, niszcząc wszystkie piszczałki tak cynowe jak i drewniane. Organy zamilkły na 12 lat. W roku 1957 gospodarze kościoła oo. Franciszkanie podejmują próbę odbudowy organ. Dokonuje tego Z. Pietrzak z Włocławka, tak że organy otrzymują 19 głosów i są gotowe 7 grudnia 1958 roku. Dalsza rozbudowa następuje w roku 1972 kiedy to organmistrzowie Ryszard Plenikowski i Józef Adamczyk z firmy Fryderyk Schwarz z Kartuz powiększają je do 29 głosów.

Wspaniała akustyka obecnej konkatedry kwidzyńskiej ściąga na koncerty europejskich wirtuozów organowych, mimo że do koncertowych organów brak jest 20 głosów. Obecny gospodarz konkatedry kwidzyńskiej przystąpił do ostatecznej odbudowy ponad 400 letnich organów, ze zniszczeń wojennych 1945 roku i przywrócenia przedwojennej potęgi ich brzmienia. W 1999 roku Zakład Organmistrzowski Andrzeja Kowalewskiego z Braniewa dokonał remontu kapitalnego organów w konkatedrze w Kwidzynie.

DYSPOZYCJA ORGANÓW
Manuał I
Pryncypał 16'
Pryncypał 8'
Flet 8'
Salicet 8'
Oktawa 4'
Rurflet 4'
Holflet 4'
Superoktawa 2'
Flet Leśny 2'
Oktawa 1'
Kwinta 2/2/3'
Mixtura 4-5 ch.
Kornet 3-4 ch.
Trompet 8'
Manuał II
Burdon 16'
Pryncypał 8'
Kryty 8'
Oktawa 4'
Róg Kozi 4'
Blokflet 4' **
Róg Nocny 2'
Siflet 1'
Tercja 1/3/5'
Kwinta 1/1/3' *
Cymbały 3 ch.
Krummhorn 8'
Manuał III (nieczynny)
Pryncypał 8'
Kwintation 8'
Gedakt 4'
Viola 4'
Rurflet 2'
Oktawa 2'
Nazard 2/2/3'
Kwinta 1/1/3'
Fledik 1'
Szarf 3 ch.
Vox Humana 8'
Pedał
Pryncypał 16'
Subbas 16'
Gamba 16'
Oktawbas 8'
Czello 8' *
Fletbas 8' *
Chrałbas 4' *
Oktawa 4' *
Gedakt 4' *
Pryncypał 2' *
Kwinta 2/2/3' *
Puzon 16' *
Połączenia: Man. III Ped.*, Man. II Ped., Man. I Ped., Man II-I, Man III-I*, Man III-II*, Super M. I, Subokt. II-I
Tremolo
Tutti
Crescendo
I Wolna Kombinacja, II Wolna Kombinacja
Żaluzje *
Automat Pedału *
Wył. głosów 16' *

* rejestry nieczynne
** Eolina
Informacje pochodzą ze strony: http://www.katedra.kwidzyn.pl/.
07.07.2003
Marcin Brol