»English   »Mapa serwisu   »Kontakt
organy.art.pl » Instrumenty » Łódzkie » Dłutów »

Dłutów

Kościół parafialny Najśw. Serca Pana Jezusa i Trzech Króli

Głosy Klawiatury Traktura gry Traktura rejestrów
22 2+P pneumatyczna pneumatyczna
widok ogólny chóru muzycznego i organów

 

Obecny kościół parafialny w Dłutowie został wybudowany w latach 50. XX w. w stylu nawiązującym do neogotyku. Fasadę wieńczą dwie strzeliste wieże. Trójnawowy korpus kościoła ma konstrukcję halową, co sprawia, że w pustym wnętrzu organy brzmią nader doniośle.

Organy zostały zainstalowane wkrótce po ukończeniu budowy kościoła. Prace powierzono niejakiemu Fabianowi Jarzymowskiemu, niemal zupełnie nieznanemu organmistrzowi, którego zadanie zdecydowanie przerosło. Organy od samego początku sprawiały problemy w eksploatacji. Po kilkudziesięciu latach z trudem można było wydobyć z nich jakiekolwiek dźwięki.

Remontu i gruntownej przebudowy podjął się działający od kilkunastu lat z powodzeniem w szeroko rozumianych okolicach Łodzi mgr Arkadiusz Włodarczyk.

Prace przy samych organach poprzedziła wymiana podłogi na chórze muzycznym, gdyż była ona całkowicie zniszczona przez drewnojady. Podobnie konieczną stała się budowa nowej szafy, z zachowaniem zarysu kształtu dotychczasowego prospektu.

W samych organach wykonano następujące prace: wymiana dmuchawy, budowa dwóch nowych miechów pływakowych i wszystkich kanałów powietrznych, niektóre wiatrownice zbudowano na nowo, niektóre przebudowano, a zachowane poddano gruntownej renowacji. Konieczna była także gruntowna renowacja lub wręcz zbudowanie replik zniszczonych piszczałek drewnianych. Instrument otrzymał stół gry sprowadzony z Niemiec dostosowany do potrzeb dłutowskich organów. Kilka lat trwające prace zostały ukończone w 2012 r. Podczas prac dokonano zmian w dyspozycji.

 

PIERWOTNA DYSPOZYCJA ORGANÓW
 
Manuał I
Bordun 16'
Pryncypał 8'
Gamba 8'
Holflet 8'
Gemshorn 8'
Flet otwarty 4'
Oktawa 4'
Pryncypał skrzypcowy 4'
Mixtura 2\' 3 ch.
Manuał II
Gedackt 8'
Kwintaton 8'
Aeolina 4'
Sifflet 1'
Sesquialtera 2x
Mixtura 1' 2 ch.
Pedał
Kwintadena 16'
Subbas 16'
Oktawbas 8'
Pryncypał 8'
Dolce 8'
połączenia: I-II, I-P, II-P, sub II-I, super I włączniki ręczne pod I man.: piano, mf, tutti, cresc., wyłącznik
wałek cresc.

 

Obecnie organy doskonale spełniają swoją funkcję jako instrument liturgiczny, można też na nich z powodzeniem wykonywać niewielkich rozmiarów utwory romantyczne (brak głosów językowych nieco ogranicza możliwości brzmieniowe).

Skala: manuałów: C - f3, pedału: C - d1.

stół gry
DYSPOZYCJA ORGANÓW
Manuał I
Bordun 16'
Pryncypał 8'
Gamba 8'
Holflet 8'
Gemshorn 8'
Oktawa 4'
Rurflet 4'
Super oktawa 2'
Mixtura 2' - 4x
Manuał II
Quintadena 8'
Gedackt 8'
Salicet 8'
Pryncypał skrzypcowy 4'
Flet minor 4'
Róg nocny 2'
Sesquialtera 2x (2 2/3\'+1 1/3') Mixtura 1' - 2x
Pedał
Pryncypałbass 16'
Subbass 16'
Oktawbass 8'
Fletbass 8'
Chorałbass 4'
Połączenia: I-P, II-P, II-I, Super II-I, Sub II-I, Super I
Tremolo I, Tremolo II, dwa manubria rezerwowe, Automat pedału
Przyciski pod I manuałem: Wolna komb. (jest jedna kombinacja), Cresc., Tutti, wyłącznik, włącznik rezerwowy

wałek cresc.
mechanizm rozdziału powietrza
wiatrownia sekcji pedałowej, widoczne piszczałki następujących głosów: na I planie Chorałbass 4', za nim Fletbass 8', za Fletbassem znajduje się Subbass 16'
Pryncypałbass 16'
Oględziny przeprowadzone przez autora opisu i rozmowa z organmistrzem.

zdjęcia: Jacek Rządkowski
13.10.2012
Jacek Rządkowski