»English   »Mapa serwisu   »Kontakt
organy.art.pl » Instrumenty » Łódzkie » Sulejów - Podklasztorze »

Sulejów - Podklasztorze

Kościół klasztorny św. Tomasza Kantaryjskiego

Głosy Klawiatury Traktura gry Traktura rejestrów
24 2+P mechaniczna mechaniczna
Prospekt

Organy z XVII w. - budowniczy nieznany; z budowy organów przypuszcza się, iż był to warsztat cysterski wymienia się nazwisko Floriana Oleskiego który umieścił swoją sygnaturę z datą: 1644 r. wewnątrz organów.

W roku 1701 dokonano jednego z pierwszych poważniejszych remontów instrumentu, prawdopodobnie związane to było z dokonaną przebudową ówczesnej drewnianej empory organowej na murowaną, jednakże nie zachowały się żadne informacje dotyczące zarówno zakresu wykonywanych prac jak i wykonawcy.

Następny udokumentowany remont instrumentu dokonany został w 1787 roku przez znanego organmistrza śląskiego Christiana Wilhelma Schefflera. Informuje o tym zapis na karcie pergaminowej naklejonej pod wiatrownicą na jej spodniej części. Zachowany zapis brzmi: "Christian Wilhelm Scheffler Junior Orgel und Instrumenten - macher aus Brieg Repariert davon 1784 den 26 Decenber".

W roku 1829 organy naprawiali Mateusz i Wojciech Chrupczołęscy. Informuje o tym wklejona w komorze klapowej wiatrownicy Hauptwerku kartka.

W roku 1847 kościół i połowa klasztoru uległa zniszczeniu wskutek pożaru. Prawdopodobnie instrument również uległ częściowemu zniszczeniu, bowiem protokół z roku 1858 przewidywał znaczny zakres prac remontowych.

W roku 1891 dokonano znacznej przebudowy instrumentu remontując m.in. nowy, obecnie zachowany miech wielofałdowy oraz wstawiając w sekcji pedału dwa nowe głosy drewniane. Zapis o tym brzmi: "Sumptu p. m. Joannis Szyliński parochii Loci Cura Ludowici Vozniakowski ejus succesoris Restauratum per Constantinum Mieszczankowski anno 1891".

Jeszcze jeden gruntowny remont instrumentu przeprowadził w 1931 roku Stefan Krakowski.

W latach 1965-69 generalny remont instrumentu systemem gospodarczym przeprowadzili ks. E. Stępień i M. Stępień.

Obecnie instrument jest rekonstruowany przez firmę "Szczerbaniak" z Łodzi. Koniec remontu planowany jest na sierpień 2004 r.

Traktura mechaniczna. Wiatrownice klapowe. Jeden miech fałdowy. Dmuchawa elektryczna i urządzenie do kalikowania. Klawiatury: 2 manuały C-c3 (45szt.), pedał: C-c1(21 szt.). Pierwsza oktawa jest tzw. krótką zaczyna się od klawisza E na którym odzywa się dźwięk C.

DYSPOZYCJA ORGANÓW
Pozytyw
1. Pryncypał 4'
2. Flet major 8'
3. Flet minor 8'
4. Kwinta 3'
5. Oktawa 2'
6. Mixtura 3 ch. 1'
7. Trąbka 4'
Manuał główny
1. Pryncypał 8'
2. Sedecima 1'
3. Rurflet 8'
4. Salicynał 8'
5. Oktawa 4'
6. Kwinta 3'
7. Oktawa 2'
8. Mixtura 4 ch. 2'
9. Trąba 8'
Pedał
1. Pryncypał 16'
2. Salicynał 8'
3. Pryncypał 8'
4. Rurflet 8'
5. Oktawa 4'
6. Mixtura 6 ch. 4'
7. Pomort 16'
8. Cynk 2'
Cymbelstern (oryginalna gwiazda z dzwonkami w pozytywie)
Pozytyw w tarkcie renowacji
Zdjęcie pozytywu: Michał Markuszewski.
04.12.2003
Andrzej Sutowicz