»English   »Mapa serwisu   »Kontakt
organy.art.pl » Instrumenty » Warmińsko-Mazurskie » Elbląg »

Elbląg

Kościół św. Pawła Apostoła (OO. Franciszkanie)

Głosy Klawiatury Traktura gry Traktura rejestrów
19 2+P pneumatyczna pneumatyczna
Prospekt

Kościół św. Pawła został zbudowany w latach 1892-1895 jako świątynia ewangelicka. W kościele musiał się znajdować się niewielki, zapewne kilkunastogłosowy instrument. Podczas działań wojennych w 1945 roku kościół został zdewastowany. Nic nie wiadomo o dalszych losach instrumentu (być może został wtedy zniszczony). Po wojnie świątynię tę przejął zakon franciszkanów.

W styczniu 1960 roku zapadła decyzja budowy organów do kościoła. Początkowo chciano sprowadzić organy z kościoła ewangelicko-augsburskiego w Świeradowie, jednak po podpisaniu umowy przełożeni pastora ze Świeradowa nakazali odstąpić od transakcji. Wojewódzka Rada Narodowa we Wrocławiu zezwoliła jednak na sprzedaż organów. Budowę instrumentu zlecono firmie Zygmunta Pietrzaka z Włocławka, która przejęła instrument ze Świeradowa jako zapłatę za nowe organy. W umowie uzgodniono wykonanie organów o 14 głosach z przygotowanym miejscem na dalsze 5 głosów. Budowę współfinansowała Polonia ze Stanów Zjednoczonych. 13 listopada 1960 roku niekompletny jeszcze instrument poświęcił biskup warmiński Józef Drzazga. Brakujące 5 głosów zamontowano w latach późniejszych.

Obecnie organy sa w dobrym stanie technicznym, ale wymagają drobnych napraw.

Skala manuałów: C-a3; skala pedału: C-d1

Stół gry
DYSPOZYCJA ORGANÓW
Manuał I
1. Bourdon 16'
2. Pryncypał 8'
3. Holflet 8'
4. Oktawa 4'
5. Rurflet 4'
6. Kwinta 2 2/3'
7. Flet leśny 2'
8. Mixtura 3 - 4 ch.
Manuał II
1. Gedakt 8'
2. Salicet 8'
3. Pryncypał 4'
4. Blokflet 4'
5. Róg nocny 2'
6. Cymbały 3 ch.
7. Obój 8'

Tremolo
Pedał
1. Subbas 16'
2. Oktawbas 8'
3. Fletbas 8'
4. Chorałbas 4'
1 wolna kombinacja
Połączenia: M.II Ped, M.I Ped, M.II-I, Super II-I, Subokt II-I, Super I, Super II
Włączniki pomocnicze pod manuałem: A.P., K[asownik], P[iano], F[orte], T.T.[tutti], K[asownik], Cres[cendo], K[asownik], W.K.
Dźwignie nożne: wałek Crescendo
1 rezerwowy włącznik registrowy

Historia Elbląga, Tom V cz. 2, Wydawnictwo Marpress, Gdańsk 2005, str. 222, 225
M. Józefczyk, Elbląg i okolice 1937 - 1956. Chrześcijaństwo w tyglu dwu totalitaryzmów, Elbląg 1998, str. 59-60;

24.06.2011
Bartosz Skop