»English   »Mapa serwisu   »Kontakt
organy.art.pl » Instrumenty » Śląskie » Dąbrowa Górnicza »

Dąbrowa Górnicza

Bazylika NMP Anielskiej

Głosy Klawiatury Traktura gry Traktura rejestrów
44 3+P pneumatyczna pneumatyczna
Prospekt

Pierwsza świątynia pod wezwaniem św. Aleksandra została wybudowana w latach 1875-1877. Zamontowano w nim organy organmistrza Voelknera. Po paru latach nowo wybudowany kościół okazał się za mały i w latach 1898-1912 zbudowano obecną, monumentalną świątynię. Organy Voelknera przeniesiono wtedy z małego kościółka św. Aleksandra, który zamieniono na kaplicę boczną, na chór nowego kościoła.

W latach 70. nowe, istniejące do dziś organy wybudował organmistrz Jan Brachowski. Do budowy instrumentu wykorzystano niektóre piszczałki organów Voelknera. Obecnie instrument jest w złym stanie technicznym i wymaga kapitalnego remontu. Mimo to organy są normalnie używane w liturgii.

Skala manuałów: C-c4; skala pedału: C-f1.

Stół gry
DYSPOZYCJA ORGANÓW
Manuał I
1. Bourdon 16'
2. Pryncypał 8'
3. Gamba 8'
4. Flet kryty 8'
5. Oktawa 4'
6. Violino 4'
7. Kwintadena 4'
8. Rurflet 4'
9. Kwinta 2 2/3'
10. Superoktawa 2'
11. Blokflet 2'
12. Mixtura 3 - 4 ch.
13. Trąbki 8'
Manuał II
1. Pryncypał 8'
2. Salicet 8'
3. Gedakt 8'
4. Rurflet 8'
5. Trawersflet 4'
6. Gemshorn 4'
7. Oktawa 2'
8. Pikolo 2'
9. Tercja 1 3/5'
10. Sifflet 1'
11. Sekswialtera 2 ch.
12. Klarnet 8'

Tremolo
Manuał III
1. Gedakt 16'
2. Pryncypał 8'
3. Dolkan 8'
4. Fletminor 8'
5. Oktawa 4'
6. Flet leśny 4'
7. Viola 4'
8. Oktawa 2'
9. Róg nocny 2'
10. Kwinta 1 2/3'
11. Cymbel 3 ch.
12. Obój 8'

Tremolo
Pedał
1. Subbas 16'
2. Kontrabas 16'
3. Pryncypałbas 16'
4. Violonbas 8'
5. Oktawbas 8'
6. Chorałbas 4'
7. Puzonbas 16'
Połączenia: III-II, III-I, II-I, Super III-II, Sub II-I, Super I, III-Ped, II-Ped, I-Ped
Włączniki pomocnicze pod manuałem I: (WK) I [registry główne], (WK) II, (WK) III, wyłącznik, Piano, Mezzoforte, Forte, Tutti, Crescendo, wył. jęz.
Włączniki nożne: wyłącznik, Piano, Mezzoforte, Forte, Tutti, wył. jęz Dźwignia nożna: Crescendo
Opis sporządzony za zgodą i pomocą p. organisty

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Maryi_Panny_Anielskiej_w_D%C4%85browie_G%C3%B3rniczej

22.01.2012
Bartosz Skop