»English   »Mapa serwisu   »Kontakt
organy.art.pl » Instrumenty » Zachodniopomorskie » Maszewo »

Maszewo

Kościół Matki Bożej Częstochowskiej

Głosy Klawiatury Traktura gry Traktura rejestrów
21 2+P mechaniczna mechaniczna

Organy zbudowane przez B. Grüneberga ze Szczecina w 1868 roku.

Instrument został usytuowany na emporze drewnianej nad wejściem do kościoła. Szerokość szafy organowej wynosi 450 cm, głębokość - 340 cm, wysokość - 630 cm. 

1. Prospekt

Prospekt szafowy z trzema płaszczyznami wieżyczkowymi, w których stoją grające piszczałki z głosów: Principal 8' oraz Octave 4'. Piszczałki prospektowe zostały wykonane z blachy cynkowej. Są zaopatrzone w baczki i bródki - drewniane (kompletne), w niektórych piszczałkach brakuje stroików.

2. Traktura gry - mechaniczna

Instrument ma dwa manuały i klawiaturę nożną o trakturze gry mechanicznej. Klawiatura została wbudowana w szafę instrumentu. Zachowana jest w stanie dobrym. Grający siedzi tyłem do nawy kościoła. Każdy manuał ma 54 klawisze (C-f'''). Czarne klawisze zostały wykonane z drewna hebanowego, białe mają okleiny z kości słoniowej, Częstotliwość a' - 435 Hz.

Nad klawiaturą manuału widnieje tabliczka określająca numer instrumentu, rok i nazwisko budowniczego oraz miejsce wykonania - NR 112 B. Grüneberg Stettin 1868. Obok tabliczki znajdują się dwa manubria włączające głosy umieszczone na dodatkowej wiatrownicy: z lewej Aeoline 8' i z prawej Voxcele 8'. Głosy te włączane są pneumatycznie podobnie jak tremolo, zostały dobudowane w okresie późniejszym i połączone rurkami z tworzywa sztucznego z wiatrownicą manuału II.

Klawiatura pedału liczy 27 klawiszy C-d'. Klawiatura pedału zachowana w stanie dobrym. Nieznaczne ślady po butach organistów świadczą że sekcja głosów pedału  nie była nadużywana w ciągu dziesięcioleci. Wszystkie abstrakty, wałki skrętne, kątowniki i inne urządzenia mechaniczne w instrumencie zachowane są w stanie bardzo dobrym.

3. Traktura registratury

Po obu stronach klawiatury znajdują się toczone manubria z porcelanowymi tabliczkami i napisami oznaczającymi sekcje (H- Hauptwerk, O- Oberwerk, P-Pedal) Tabliczki są kompletne, niektóe wymagają renowacji napisów.

4. Rozmieszczenie głosów:

a. Sekcja manuału I - Hauptwerk

Piszczałki zostały rozmieszczone z podziałem na lewą stronę C i prawą Cis. W prospekcie stoi Principal 8' - środkowa wieżyczka dźwięki C, Cis, D, Dis, E, F, Fis, G, Gis. Połączone są metalowymi konduktami z wiatrownicą. Pozostałe piszczałki Principal 8' i Octave 4' stoją za prospektem na wiatrownicy i są zrobione ze stopu cyny i ołowiu. Centralnie za prospektem stoi Bordun 16', za Bordun 16' stoi Siffloete 1', piszczałki cynowo ołowiane i cynkowe, głębiej Hohlfloete 8'  (część piszczałek drewniana, reszta cynowo-ołowiana), głębiej usytuowany Flauto amabile 4' - piszczałki wykonane ze stopu cyny i ołowiu, dalej Octave 2' (piszczałki wykonane z blachy cynkowej), głębiej Quinte 2 2/3' z blachy cynkowej. Następnie usytuowano głos Mixtur 4 fach, repetujący co oktawę o oktawę (brak 8 piszczałek), wykonany ze stopu cyny.

b. Sekcja Manuału II - Obwerwerk

Sekcja manuału II została usytuowana na podwyższeniu. Od sekcji Hauptwerk oddziela ją kładka, na którą zamontowano małą wiatrownicę z dwoma delikatnie brzmiącymi głosami : Aeoline 8' i Voxcele 8'. Głosy te zostały dobudowane w późniejszym okresie i połączone za pomocą konduktów z tworzywa z wiatrownicą manuału II. Za Aeoline 8' i Voxcele 8' na zasadniczej wiatrownicy stoją kolejno:

- Flageolet 2' - wykonany ze stopu cyny

- Viola d'amour 4' - wykonany ze stopu cyny

- Liebl. Gedackt 8'- piszczałki drewniane, część wykonane ze stopu cyny

- Geig. Principal 8' - piszczałki drewniane, część wykonana ze stopu cyny

- Salicional 8'- piszczałki drewniane, część ze stopu cyny

c. Sekcja pedału 

W sekcji pedału znajduje się pięć głosów ustawionych na wiatrownicy stożkowej. Piszczałki tej sekcji za wyjątkiem czterech piszczałek Octave 4' są kompletne. Wszystkie wymagają konserwacji. Ustawienie głosów tej sekcji wygląda następująco:

- Octave 4' - wszystkie piszczałki wykonane z blachy cynkowej

- Gedacktbass 8' - piszczałki drewniane

- Octavbass 8' - piszczałki drewniane

- Violonbass 16' - piszczałki drewniane, głos kompletny, brak stroików

- Subbass 16' - piszczałki drewniane

5. Wiatrownice

W instrumencie zastosowano dwa rodzaje wiatrownic: klapowo-zasuwową dla sekcji manuału I i II oraz stożkową dla sekcji pedału. Stan zachowania - dobry.

6. Miechy, dmuchawa

Zastosowano cztery miechy skrzyniowe. Na wieży przy miechach usytuowana mechanizm do kalikowania dla dwóch osób. Dmuchawa firmy Vaco.

Aktualnie trwają usilne starania o odrestaurowanie instrumentu, instrument stoi nieużywany ze względu na zacinanie traktury oraz mocne rozstrojenie. Stan nie pozwala na używanie go w trakcie liturgii.

DYSPOZYCJA ORGANÓW
Manuał I
1. Bordun 16'
2. Principal 8'
3. Hohlfloete 8'
4. Octave 4'
5. Flauto amabile 4'
6. Octave 2'
7. Quinte 2 2/3'
8. Siffloete 1'
9. Mixtur 4 fach
Manuał II
1. Geig Principal 8'
2. Liebl. Gedackt 8'
3. Salicional 8'
4. Aeoline 8'
5. Voxcele 8'
6. Viola d'amour 4'
7. Flageolet 2'
Pedał
1. Subbass 16'
2. Violonbass 16'
3. Gedacktbass 8'
4. Octavbass 8'
5. Octave 4'

Inwentaryzacja organów autorstwa ks. dr. Zbigniewa Woźniaka

Serdeczne podziękowania dla proboszcza parafii, ks. Jana Żyły, za udostępnienie instrumentu oraz wgląd do dokumentów z przeprowadzonej inwentaryzacji

13.12.2010
Emil Michorzewski