»English   »Mapa serwisu   »Kontakt
organy.art.pl » Instrumenty » Małopolskie » Zaborów »

Zaborów

Kościół Nawiedzenia NMP

Głosy Klawiatury Traktura gry Traktura rejestrów
11 1+P mechaniczna mechaniczna
Prospekt

Organy zbudowano w 1851 r. Instrument był przerabiany zapewne przez Tomasza Falla ze Szczyrzyca w 1896 r., o czym świadczą następujące fakty:

1) wygląd stołu gry i manubriów jest charakterystyczny dla większości organów Falla;

2) odstępy między manubriami są niejednakowej wielkości, co zdaje się sugerować, że pierwotnie liczba głosów była inna;

3) Pryncypał 8' znajduje się zaraz za prospektem, w którym stoi oryginalny Pryncypał 4' przemianowany na Oktawę; mógł być on zatem wstawiony w miejsce innego głosu;

4) sekcja pedału posiada typową obsadę dla jednomanuałowych organów Tomasza Falla tej wielkości, praktykowaną również przez Jana Śliwińskiego, którego uczniem był Fall. Uwagę  zwraca zwłaszcza Fletbas 8'. Głos ten zbudowany jest z otwartych piszczałek, z których 3 najmniejsze usytuowane są poziomo w dolnej części szafy. Dobudowa pedału do starszych pozytywów była wówczas częstą praktyką, wobec czego można przypuszczać, że podobnie postąpiono w tym przypadku.

Ok. 1951 r. organy przeniesiono na obecne miejsce z poprzedniego, drewnianego kościoła. W 2003 r. instrument wyremontował Kazimierz Plewa z Nowego Sącza.

Prospekt organów utrzymany jest w tradycji barokowej. Niektóre piszczałki prospektowe są puncowane, co może wskazywać na ich starszą proweniencję. Wiatrownice klapowo-zasuwowe. Jeden miech pływakowy usytuowany na chórze. Dmuchawa elektryczna znajduje się w pomieszczeniu przylegającym do chóru.  Istnieje również dźwignia do kalikowania nożnego. Stół gry wbudowany w lewy bok szafy organowej. Tabliczki z nazwami głosów nie są oryginalne i pochodzą prawdopodobnie z II połowy XX wieku.

Skala manuału: C-f3; skala pedału: C-f. 

Stół gry
DYSPOZYCJA ORGANÓW
Manuał
1. Oktawa 4'
2. Pryncypał 8'
3. Flet maior 4'
4. Pikolo 2'
5. Vox coel 8'
6. Viola 4'
7. Mixtura 2ch.
8. Flet minor 4'
9. Salicet 8'
Pedał
1. Fletbas 8'
2. Subbas 16'
Urządzenie dodatkowe: Tremolo (dobudowane wtórnie)
Strona internetowa www.zaborowparafia.eu
16.07.2010
Paweł Pasternak