»English   »Mapa serwisu   »Kontakt
organy.art.pl » Instrumenty » Małopolskie » Jerzmanowice »

Jerzmanowice

Kościół św. Bartłomieja

Głosy Klawiatury Traktura gry Traktura rejestrów
8 1+P mechaniczna mechaniczna
Prospekt

Organy w klasycystycznym kościele parafialnym, wzniesionym w latach: 1827-1830, zostały zbudowane w XIX wieku, zapewne niedługo po ukończeniu prac związanych z budową i wyposażaniem świątyni, a więc po 1830 roku. Instrument mieści się w obrębie murowanego chóru muzycznego, otwartego do nawy głównej łukiem półkolistym. Architektoniczny, trzyosiowy prospekt nawiązuje do tradycji barokowo-klasycystycznej. Aktualnie organy pozostają nieczynne i częściowo zdewastowane. Piszczałki większości głosów są kompletne, jednak można zauważyć znaczne zniszczenia w trakturze (połamane abstrakty) oraz brak klawiatury pedałowej. Ponadto w prawym bocznym polu prospektowym uszkodzona jest część rzeźbionej i złoconej kotarki.

Istnieje hipoteza, iż twórcą instrumentu mógł być Antoni Sapalski, za czym przemawia zarówno czas powstania obiektu (około połowy XIX stulecia), jak również schemat prospektu, który wykazuje podobieństwo do struktur organowych budowanych przez tegoż organmistrza. Ostatni remont przeprowadził Józef Buła w drugiej połowie XX wieku. Organy nie posiadają dmuchawy elektrycznej.

Skala organów – manuał: C-c3; pedał: (?) brak klawiatury.

Na manubriach rejestrowych nie zachowały się oryginalne napisy z nazwami poszczególnych głosów, wobec czego podana dyspozycja jest ich odtworzeniem.

Stół gry
DYSPOZYCJA ORGANÓW
Manuał
1. Pryncypał 4'
2. Bourdon 8'
3. Kwinta 2 2/3'
4. Oktawa 2'
5. Superoktawa 1'
6. Flet 4'
Pedał
1. Subbas 16'
2. Fletbas 8'
Opracowanie opisu: Bartłomiej Kopff, Piotr Matoga.
Fotografie: Bartłomiej Kopff.

Odtworzona dyspozycja pochodzi z karty ewidencyjnej zabytku, sporządzonej przez Ernesta Kubalę w 1982 r.

19.02.2010
Bartłomiej Kopff