»English   »Mapa serwisu   »Kontakt
organy.art.pl » Instrumenty » Warmińsko-Mazurskie » Stoczek Klasztorny »

Stoczek Klasztorny

Sanktuarium Świętej Rodziny

Głosy Klawiatury Traktura gry Traktura rejestrów
52 3+P pneumatyczna pneumatyczna
Prospekt

Organy wybudował Edward Wittek z Elbląga w 1913 r. Pierwotnie był to 14-głosowy instrument. Do obecnego stanu rozbudowany staraniem ks. Kazimierza Chrostowskiego przy pomocy licznych organmistrzów. Ostatni remont przeprowadził Marian Nawrot z Wronek w 2004 r. Wewnątrz instrumentu znajdują się piszczałki głosu Trichterregal 8', który nie figuruje w dyspozycji organów, lecz ma być docelowo w manuale II. Osobliwością instrumentu jest "pozamuzyczne" nazewnictwo niektórych głosów, stąd zaproponowano ich nazwy wynikające z budowy piszczałek.

Skala manuałów: C-g3; skala pedału: C-f1.

Stół gry
DYSPOZYCJA ORGANÓW
Manuał I
1. Bourdon 16'
2. Pryncypał 8'
3. Holflet 8'
4. Undamaris 8'
(faktycznie: Gamba 8')
5. Rourflet 4'
6. Oktawa 4'
7. Kwinta 2 2/3'
8. Oktawa 2'
9. Cornet 3x 2 2/3'
10. Mixtura 4x 1 1/3'
11. Trąba 8'
12. II-I 8'
13. III-I 8'
14. II-I 4'
15. Słowik
16. Kukułka 1 1/3' + 1 1/7'
Manuał II
1. Pomort 16'
2. Gamba 8'
3. Gedackt 8'
4. Trawers 4'
5. Pryncypał 4'
6. Nazard 2 2/3'
7. Róg nocny 2'
8. Tercja 1 3/5'
9. Szarf 4x 1'
10. Harfa 3x 4'
11. Kromorn 8'
12. Fanfara (Trąbka) 4'
13. Dzwony a-d2
14. III-II 8'
15. Tremolo
16. Dzwonki 1' + 1/6'
Manuał III
1. Portunal 8'
2. Kwintaton 8'
3. Salicet 8'
4. Holflet 4'
5. Flet kryty 4'
6. Flet leśny 2'
7. Prymat (Oktawa) 1'
8. Kwintflet 2 2/3'
9. Gemstercja 1 3/5'
10. Kwinta 1 1/3'
11. Nonaborcja (Nona) 8/9'
12. Cymbel 3x 1/4'
13. Korona (Mixtura) 4x 2'
14. Celeste 4' + 2'
15. Ave Maria (Krumhorn) 16'
16. Vox humana 8'
17. Fagot 8'
18. Tremolo
Pedał
1. Prymas (Pryncypałbas) 16'
2. Subbas 16'
3. Cello 8'
4. Praestant 8'
5. Fletbas 8'
6. Chorał 4'
7. Róg 2' + 1'
8. Bazylika (Kornet) 4x 2 2/3'
9. Fagot 16'
10. Trąbka 4'
11. I-P
12. II-P
13. III-P
14. Tympan
15. Werble
16. Janczary
Urządzenia dodatkowe: automat pedałowy, 2 wolne kombinacje, crescendo, wyłącznik głosów językowych
Registry zbiorowe: Piano, Tutti

[PZ]

26.06.2007
Klaudiusz Bieńko