»English   »Mapa serwisu   »Kontakt
organy.art.pl » Instrumenty » Wielkopolskie » Kępno »

Kępno

Kościół św. Marcina

Głosy Klawiatury Traktura gry Traktura rejestrów
29 2+P pneumatyczna pneumatyczna
Prospekt
Budowa nowego instrumentu rozpoczęła się w 1919 r. Prace te zostały powierzone firmie organmistrza Józefa Bacha z Rychtala. Budowa trwała do października 1923 roku. Prace snycerskie wykonał rzeźbiarz Paul Fischer z Kępna w 1923 roku. Fundusze na cel budowy organów uzyskano z ofiar parafian. Odbiór organów odbył się 5 października 1923 roku. Dokonał go rzeczoznawca – kompozytor, dyrygent i organista prof. Feliks Nowowiejski z Poznania.

Na kontuarze widnieje tabliczka z datą ukończenia budowy i nazwiskiem organmistrza: „Józef Bach Organo mistrz, Rychtal 1922”. Data ta wskazuje na ukończenie budowy organów, lecz bez ukończenia budowy szafy i prospektu. W szafie organowej jest wyryty napis: „Paul Fischer Kępno 1923”. Tak więc rok 1923 uznaje się za datę ukończenia budowy organów.

Pierwotnie organy miały 26 głosów. W latach 1965-66 został przeprowadzony gruntowny remont instrumentu połączony z rozbudową do 29 głosów. Prace wykonane przez spadkobierców firmy Józefa Bacha, Stefana Fiołkę i jego syna Andrzeja, nadzorował ks. prof. Gerard Mizgalski z Kurii Archidiecezjalnej w Poznaniu. W czasie tego remontu zostały dobudowane następujące głosy:

Man. I: Kwinta 2 2/3’;
Man. II: Portunal Flet 8’, Kwintaton 8’.

W 2000 roku organy przeszły kolejny remont. Usprawniono wtedy działanie traktury, dokonano strojenia i ponownej intonacji wszystkich głosów.

Stół gry
DYSPOZYCJA ORGANÓW
Manuał I
1. Bordon 16'
2. Trąba 8'
3. Pryncypał 8'
4. Gamba 8'
5. Flet otwarty 8'
6. Bourdon 8'
7. Flet 4'
8. Kwinta 2 2/3'
9. Oktawa 4'
10. Flet Rurkowy 4'
11. Superoktawa 2'
12. Mixtura 3ch. 2 2/3'
Manuał II
1. Flet koniczny 4'
2. Klarnet 8'
3. Pryncypał skrzypcowy 8'
4. Portunal Flet 8'
5. Salicjonał 8'
6. Oktawa 2'
7. Pikolo 2'
8. Flauto 4'
9. Kwintaton 8'
10. Kornetino 3ch. 2 2/3'
Pedał
1. Pusonbas 16'
2. pryncypałbas 16'
3. Violonbas 16'
4. Subbas 16'
5. Oktawbas 8'
6. Cello 8'
7. Fugara 4'
Połączenie II-I, Połączenie I-Ped., Połaczenie II-Ped., Super I-I, Sub II-I, Super II-I.
Registry zbiorowe: PP, MP, MF, F, Tutti, wolna kombinacja, wł. registrów, Crescendo, przełącznik Ped., wyłącznik gł. językowych.
Klawiatura pedałowa
Wiatrownica man. I (widok z dołu)
K. Kozan, Struktura brzmieniowa organów Józefa Bacha w kościele p.w. św. Marcina w Kępnie, Lublin 2007 (praca magisterska).

[PZ]

10.12.2006
Karol Kozan