»English   »Mapa serwisu   »Kontakt
organy.art.pl » Instrumenty » Małopolskie » Staniątki »

Staniątki

Kościół św. Wojciecha i Matki Bożej Bolesnej (SS. Benedyktynek)

Głosy Klawiatury Traktura gry Traktura rejestrów
16 2+P pneumatyczna pneumatyczna
Prospekt

Fundacja staniąteckiego klasztoru datowana jest na 1228 rok; wtedy też oficjalnie rozpoczęto prace budowlane. Pierwotny kościół, wzniesiony zapewne przed 1238 rokiem, był budowlą o układzie jednonawowym. Pod koniec XIII wieku świątynię przebudowano, nadając jej kształt trójnawowej hali.

Konwent benedyktynek przez stulecia słynął z bogatej tradycji muzycznej. Najstarsze kancjonały pochodzą z lat: 1535-1536. Już od pierwszej połowy XVI wieku śpiewom zaczęła towarzyszyć gra na organach. Z akt wizytacji „radziwiłłowskiej”, przeprowadzonej w 1597 roku, wiadomo, iż w kościele istniały wówczas dwa instrumenty: jedne organy mieściły się w obrębie chóru zakonnego, natomiast drugie – podobnie jak obecne, na galerii we wschodnim przęśle południowej nawy bocznej.

W 1721 roku wyposażenie kościoła wzbogaciło się o nowy instrument, ufundowany przez ksienię Katarzynę Teresę Niewiarowską, szafarkę Zofię Gościmieńską oraz ks. Pawła Bugajskiego – administratora dóbr klasztornych w Zakrzowie, a zarazem proboszcza niepołomickiego. Organy te zbudował Michał Krzemycki z Tuchowa – organmistrz, który w latach: 1720-1727 przebudowywał organy w krakowskiej Katedrze na Wawelu. Można przypuszczać, że w Staniątkach znalazł się z polecenia kurii biskupiej, która doceniała jego prace przy instrumencie katedralnym. Organy M. Krzemyckiego umieszczone zostały we wschodnim przęśle nawy południowej, zastępując istniejący tam wcześniej, XVI-wieczny instrument. Obecnie jedynym reliktem omawianych organów z 1721 roku pozostał barokowy prospekt, który mimo, iż powstał w pierwszej połowie XVIII stulecia, utrzymany jest jeszcze w konwencji XVII-wiecznej. Dawną kolorystykę tegoż prospektu opisuje inwentarz z 1766 roku: „Struktura tegoż choru y organ biało polerowana po kley w marmurek zielony i żółty, rżnięcie zaś koło pozytywu dużego wszystko biało polerowane, wokół zaś małego pozytywu iest rżnięcie srebrzone, miejscami złoto laserowane”. Opis ten, aczkolwiek nie do końca jasny i precyzyjny, daje pewne wyobrażenie o barwach, jakie posiadał prospekt w drugiej połowie XVIII stulecia. Kronika klasztorna informuje, że w 1819 roku remont organów przeprowadził Jakub Krankowski (Kramkowski?) ze Lwowa.

Instrument M. Krzemyckiego istniał do drugiej połowy XIX wieku, bowiem w 1882 roku sprawiono do świątyni nowe organy, wykonane przez organmistrza Jana Grocholskiego ze Starego Sącza. Aparat brzmieniowy tegoż instrumentu ulokowany został w obrębie dawnej szafy z barokowym prospektem. Warto nadmienić, że dwa lata później (w 1884 roku) ten sam organmistrz zbudował niewielkie organy (pozytyw?) w chórze zakonnym. W 1892 roku szczyrzycki organmistrz Tomasz Fall stroił i naprawiał oba instrumenty.

Niedługo potem, w 1914 roku, do kościoła zakupiono kolejne organy, tym razem wykonane przez firmę Rieger (opus 1945). Instrument został zainstalowany przez organmistrza Kazimierza Żebrowskiego z Krakowa. Podczas montażu ponownie wykorzystano obudowę z 1721 roku. Jedyną ingerencją w dawną kompozycję chóru muzycznego było wbudowanie weń nowego, wolnostojącego stołu gry, którego tylna ścianka przepruwa balustradę. Omawiane organy zachowały się do chwili obecnej w niezmienionym stanie. W stole gry widnieje oryginalna sygnatura z napisem następującej treści:

Opus 1945 Braci Rieger Jägerndorf

Instrument był remontowany między innymi w latach: 1942 (przez Bartłomieja Ziemiańskiego ze Szczyrzyca) i 2007.

Prospekt organowy barokowy, architektoniczny, jednosekcyjny, pięcioosiowy, uszaty. Ustawiony na cokole zwieńczonym profilowanym gzymsem. Złożony z trzech wież wspartych na konsolach, przedzielonych płaskimi polami. Wieża środkowa najwyższa, wysunięta półkoliście z uskokiem. Wieże skrajne niższe od środkowej, wysunięte kątowo z uskokiem. Płaskie pola niższe od wież skrajnych. Wieżyczki i pola zwieńczone odcinkami belkowania. Bogata dekoracja snycerska (kotarki, ornamenty przesłaniające nogi piszczałek prospektowych, uszaki, naddatki, ornamenty we fryzach) z motywami suchego akantu. Prospekt malowany (marmoryzowany). Detal snycerski złocony.

Stół gry wolnostojący. Wiatrownice stożkowe. Miech pływakowy. Dmuchawa elektryczna i urządzenie do kalikowania (dźwignia nożna).

Skala organów – 2 manuały: C-f3; pedał: C-d1.

Stół gry
DYSPOZYCJA ORGANÓW
Manuał I
1. Pryncypał 8'
2. Flet major 8'
3. Gemshorn 8'
4. Salicyonał 8'
5. Holflet 4'
6. Oktawa 4'
7. Piccolo 2'
8. Mixtura 3-rzęd.
Manuał II
1. Flet amabile 8'
2. Gamba 8'
3. Vox coelestis 8'
4. Trawersflet 4'
Pedał
1. Violon 16'
2. Subbas 16'
3. Oktawbas 8'
4. Cello 8'
Registry pomocnicze: Wyłącznik, Piano, Mezzoforte, Forte, Tutti, Crescendo.
Dźwignie nożne: Crescendo/Decrescendo, Jalousie.
Inne urządzenia: wskaźnik ciśnienia powietrza w miechu.
Opracowanie tekstu, fotografie: Piotr Matoga

Bibliografia:
Karta ewidencyjna zabytku (opr. Ernest Kubala);
Katalog organów firmy Rieger;
Bogusław Krasnowolski, „Historia klasztoru Benedyktynek w Staniątkach”, Kraków 1999, s. 78, 165, 189-190, 253, 332, 460;
Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, „Staniątki – zespół klasztorny ss. Benedyktynek” (folder);
Red. Jerzy Szablowski, „Katalog Zabytków Sztuki w Polsce”, tom I – Województwo krakowskie, Państwowy Instytut Sztuki – Dział Inwentaryzacji Zabytków, Warszawa 1953, s. 59.

[PZ]

17.11.2007
Paweł Pasternak