»English   »Mapa serwisu   »Kontakt
organy.art.pl » Instrumenty » Podlaskie » Siemiatycze »

Siemiatycze

Kościół Wniebowzięcia NMP

Głosy Klawiatury Traktura gry Traktura rejestrów
26 2+P pneumatyczna pneumatyczna
Prospekt

Organy wybudował Stefan Truszczyński z Włocławka w 1959 r. Środkowa część rokokowo-klasycystycznego prospektu pochodzi z połowy XVIII w. Organy zostały powiększone w 1780 r. przez Stanisława Kędlarskiego z Lublina1. Z tego czasu zachował się prospektowy Pryncypał 8'. W 1885 r. zostały przebudowane przez Bolesława Dołbniaka z Łomży. Posiadały wtedy 16 głosów2. Stefan Truszczyński pozostawił starą szafę i wypełnił piszczałkami skrajne pola prospektu3.

Wiatrownice stożkowe. Manuały C-a3, Pedał C-f1.

Stół gry
DYSPOZYCJA ORGANÓW
Manuał I
1. Bourdon 16'
2. Pryncypał 8' 17803
3. Flet jasny 8' 18853
4. Gamba 8' 18853
5. Oktawa 4'18853
6. Szpicflet 4'18853
7. Superoktawa 2'
8. Mixtura III 18853
9. Trompet 8'
Manuał II
1. [Pryncypał skrzypcowy 8']4
2. Kryty 8'18853
3. Kwintaton 8'18853
4. Aeolina 8'18853
5. Vox coelestis 8'18853
6. Flet 4'18853
7. Dolce 4'
8. Flet leśny 2'
9. Kwinta 1 1/3'18853
10. Kornet [II-III 2']5
Pedał
1. Subbas 16'18853
2. Kontrabas 16'18853
3. Oktawbas 8'18853
4. Flet 8'18853
5. Kwintbas [5 1/3']6
6. Chorał 4'
7. Puzon 16'
Połączenia: Manuał II-I, Manuał I-Ped., Manuał II-Ped., Suboktaw II-I
Urządzenia dodatkowe: automat pedałowy, wolna kombinacja, wyłącznik głosówjęzykowych, crescendo, żaluzja man. II, tremolo man. II, dzwony rurowe (nieczynne)
Registry zbiorowe: Piano, Forte, Tutti

1 Marcin Zgliński, „Budownictwo organowe…”, w: „Muzyka” 2003 (3), s. 88
2 Jerzy Gołos, „Polskie organy...”, s. 355
3 Wiktor Łyjak, „Ekspertyza organów w kościele par. pw. Wniebowzięcia NMP w Siemiatyczach”, 1979
4 Poza szafą ekspresyjną
5 Na rejestrze napis: III
6 Na rejestrze napis: 6 2/3'

[PZ]

31.08.2006
Piotr Woźniak