»English   »Mapa serwisu   »Kontakt
organy.art.pl » Instrumenty » Małopolskie » Szczucin »

Szczucin

Kościół św. Marii Magdaleny

Głosy Klawiatury Traktura gry Traktura rejestrów
26 2+P pneumatyczna pneumatyczna
Prospekt

Pierwsze organy w Szczucinie, o których posiadamy bliższe informacje, zostały zbudowane w 1837 r. Był to 7-głosowy pozytyw. W 1871 r. przeniesiono go do nowo zbudowanego kościoła w pobliskiej Radgoszczy, gdzie przetrwał do 1972 r., kiedy to został zastąpiony nowym instrumentem Tadeusza Rajkowskiego.

Kolejne, 11-głosowe organy (zapewne z jednym manuałem i pedałem) zostały zbudowane w latach 1871-73 z fundacji Heleny Husarzewskiej, właścicielki Szczucina. Budowa tego instrumentu była częścią większych prac budowlanych prowadzonych przy kościele w latach 1864-73, w wyniku których świątynię powiększono o kaplice boczne, przedsionek oraz wieżę.

Kościół rozbudowano ponownie o nawy boczne według projektu Jana Sas-Zubrzyckiego w 1905. Prawdopodobnie w związku z tym w 1911 r. nowe organy (opus 1765) zbudowała firma Rieger. Instrument ten posiadał 14 głosów, dwa manuały i pedał, trakturę pneumatyczną, wiatrownice stożkowe i system multiplex.

Obecne organy wybudował Tadeusz Rajkowski z Włocławka w latach 1973-1974. Do dawnego prospektu zostały dodane dwa bezstylowe segmenty. Stół gry wolnostojący.

Obecnie instrument jest w trakcie przebudowy. Prace prowadzi Mirosław Jakubowski z Włocławka. 

Skala manuałów C-a3; skala pedału: C-f1.

Stół gry
DYSPOZYCJA ORGANÓW
Manuał I
1. Pommer 16'
2. Pryncypał 8'
3. Rurflet 8'
4. Gamba 8'
5. [Oktawa 4']
6. [Fugara 4']
7. Flageolet 2'
8. Mixtura 4x
9. Trompet 8'

Manuał II do I
Super II do I
Manuał II
1. Kwintadena 8'
2. Prync. Skrz. 8'
3. Gedakt 8'
4. Salicjonał 8'
5. [Pryncypał 4']
6. Róg nocny 4'
7. Gemshorn 2 2/3'
8. Blockflet 2'
9. Tercja 1 3/5'
10. Cymbel 3x
11. Krumhorn 8'

Super M. II
[Tremolo]
Pedał
1. Subbas 16'
2. Pryncypałbas 8'
3. Czello 8'
4. Fletbas 8'
5. Chorałbas 4'
6. Sesquialtera

I do pedału
II do pedału

Włączniki ręczne pod manuałem I: AP; [wolna kombinacja żółta]; [wolna kombinacja niebieska]; P; F; T; Cr; K
Urządzenia dodatkowe: automat pedałowy, 2 wolne kombinacje, Crescendo ze wskaźnikiem 0-10, wyłączniki indywidualne głosów językowych
Registry zbiorowe: Piano, Forte, Tutti

Ankieta ODZ, 1970
Karta ewidencyjna zabytku (opr. Piotr Rosiński 1995)
Katalog firmy Rieger
ks. Marek Łabuz, Proboszczowie parafii Szczucin w latach 1326-1980

[updated 25.09.2009 PZ]

14.03.2007
Paweł Pasternak