»English   »Mapa serwisu   »Kontakt
organy.art.pl » Instrumenty » Podkarpackie » Rzeszów »

Rzeszów

Bazylika Wniebowzięcia NMP (OO. Bernardynów)

Głosy Klawiatury Traktura gry Traktura rejestrów
24 2+P mechaniczna mechaniczna
Prospekt

Organy powstały w latach 1932-1935. Budowę rozpoczął Rudolf Haase ze Lwowa. Po jego śmierci w 1933 r. pracę ukończył jego syn Józef. W latach 1973-1974 remont instrumentu przeprowadził Henryk Siedlar z Krakowa. Nowy stół gry zamontował prawdopodobnie Marian Tetlak w latach 90. XX w.

Obecnie (2010 r.) przebudowę organów przeprowadza Adam Wolański z Lubania. W ramach tych prac wykonano nowe, klapowo-zasuwowe wiatrownice i stół gry, zmieniono trakturę na mechaniczną i nieznacznie zmodyfikowano dyspozycję, m. in. wprowadzając do niej głosy językowe.

Prospekt z poprzedniego 20-głosowego instrumentu Wojciecha Szyplewskiego z Krakowa z 1776 r., rokokowy, architektoniczny, jednosekcyjny, siedmioosiowy, wklęsło-wypukły. Najwyższa oś (wieżyczka) centralna flankowana łącznikami zwieńczonymi ornamentem akantowym. Po bokach łączników (po ich stronie zewnętrznej) wyższe osie oraz przypuszczalnie przekształcone pola skrajne. Poszczególne osie wsparte na gzymsowaniu powtarzającym obrys prospektu i zwieńczone (z wyjątkiem łączników) analogicznymi odcinkami belkowania. W zwieńczeniu osi środkowej kartusz z herbem franciszkańskim w bogatej ramie. Osie boczne zwieńczone naddatkami o trójkątnym zarysie. W zwieńczeniu osi skrajnych pojedyncze wazony. Bogata dekoracja snycerska o motywach liści akantu, ażurowa, złożona z naddatków, aplikacji, kotarek i ornamentów przesłaniających częściowo nogi piszczałek prospektowych. Prospekt malowany. Detal snycerski złocony.

Stół gry wbudowany centralnie w cokół szafy organowej.

 Skala manuałów C-g3, pedału C-d1.

Stół gry
DYSPOZYCJA ORGANÓW
Manuał I
1. Pryncypał 8'
2. Gemshorn 8'
3. Flet major 8'
4. Flet portunal 8'
5. Salicet 8'
6. Oktawa 4'
7. Trawersflet 4'
8. Kwinta 2 2/3'
9. Superoktawa 2'
10. Mixtura 3-4 ch.
11. Trompet 8'
Manuał II
1. Prync. skrzypc. 8'
2. Flet amabilis 8'
3. Salicet 8'
4. Vox coelestis 8'
5. Flet harm. 4'
6. Violin 4'
7. Piccolo 2'
8. Klarnet 8'
Pedał
1. Violonbas 16'
2. Subbas 16'
3. Oktawbas 8'
4. Violoncell 8'
5. Puzon 16'
Połączenia (jako dźwignie nożne): II-I, I-P, II-P
Zdjęcie prospektu: Paweł Moszkowicz

Ks. Andrzej Widak, Organy w kościołach Rzeszowa (studium historyczno-instrumentoznawcze), Lublin 2000 (praca magisterska)

[PG]

[updated 26.03.2008 PZ]

07.03.2007
Paweł Pasternak